Volební období 2012-2014

POZVÁNKA na 2. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 2. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 20. září 2012 v 13,30 hodin v místnosti č. 1 v přízemí hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 1. zasedání AS FF UK

 3. Akreditační materiály

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření Studijní komise FF UK

  3. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Novořečtina (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  4. Akreditační materiál ve formátu .zip

 4. Disciplinární komise FF UK

 5. Změna rozpočtu FF UK na rok 2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření Hospodářské komise FF UK

  3. Změna rozpočtu FF UK na rok 2012

  4. Změna rozpočtu FF UK na rok 2012 – komentář

 6. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Obecné podmínky

  3. Oborové podmínky bakalářské

  4. Oborové podmínky magisterské

  5. Seznam akreditovaných oborů bakalářských

  6. Seznam akreditovaných oborů magisterských

 7. Změna opatření děkana č. 20/2011

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření Legislativní komise FF UK

  3. Novela opatření děkana č. 20/2011

  4. Úplné znění opatření děkana č. 20/2011 po zapracování navrhovaných změn

 8. Výše doktorských stipendií ve 4. čtvrtletí 2012

 9. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Vzhledem k najíždění nového systému posuzování akreditací se PAS usneslo, že bude senátorům akreditační materiály zpřístupňovat co nejdříve poté, co je samo dostane k dispozici, tedy s měsíčním předstihem. Akreditační materiály, jejichž projednání se předpokládá na říjnovém zasedání, naleznete zde. Heslo k otevření archivů vydává předsednictvo AS FF UK emailem.

Jan Chromý