Minulá volební období

Předsednictvo AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předseda

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.,jan.chromy@ff.cuni.cz

Místopředsedové

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.,eva.leheckova@ff.cuni.cz

Mgr. Samuel Zajíček,snop@void.cz

Členové předsednictva

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.,jakub.jirsa@ff.cuni.cz

Martin Vlček,vlcek.martin@centrum.cz