Minulá volební období

Seznam členů AS FF 2010-2012

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Členové AS FF UK pro funkční období 2010 – 2012
Kurie akademických pracovníků
Kurie studentů


Členové AS FF UK pro funkční období 2010 – 2012

Kurie akademických pracovníků

jméno

kontakt

Mgr. Jan BIČOVSKÝ, Ph.D.

jan.bicovsky@ff.cuni.cz

PhDr. Simona BINKOVÁ

simona.binkova@ff.cuni.cz

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.

marie.blahova@ff.cuni.cz

Mgr. Jan CHROMÝ, Ph.D.

jan.chromy@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Ivana EBELOVÁ, CSc.

ivana.ebelova@ff.cuni.cz

Jakub JIRSA, Ph.D.

jakub.jirsa@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Martin KOVÁŘ, Ph.D.

martin.kovar@ff.cuni.cz

Mgr. Eva LEHEČKOVÁ

eva.leheckova@ff.cuni.cz

PhDr. Milan LYČKA, Ph.D.

mlycka@quick.cz

PhDr. Pavel MACHAČ, Ph.D.

pavel.machac@ff.cuni.cz

Mgr. Zuzana PODANÁ, Ph.D.

zuzana.podana@ff.cuni.cz

PhDr. Michal PULLMANN, Ph.D.

michal.pullmann@ff.cuni.cz

Mgr. Radek SKARNITZL, Ph.D.

radek.skarnitzl@ff.cuni.cz

prof. PhDr. Aleš SKŘIVAN, CSc

ales.skrivan@ff.cuni.cz

Mgr. Jan SLÁDEK

jan.sladek@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Petr ZEMÁNEK, CSc.

petr.zemanek@ff.cuni.cz

Kurie studentů

jméno

kontakt

Kristina ANDĚLOVÁ

andelovak@volny.cz

PhDr. Petr BERÁNEK

beranek.vlk@seznam.cz

Jaroslav BICAN

bican.jaroslav@seznam.cz

PhDr. Aleš BŘÍZA

ales.briza@seznam.cz

Ondřej DUFEK

dufek.ondrej@gmail.com

Karel HÖFER

karel.hoefer@gmail.com

Sebastian JANOTA

sebajanota@hotmail.com

Jakub JEHLIČKA

jakub.jehlicka@centrum.cz

Jan MAREŠ

janek.mares@seznam.cz

Ina MAREŠOVÁ

ina.mares@seznam.cz

David PAVLOREK

d.pavlorek@seznam.cz

Petr PÍŠA

pisap@seznam.cz

Mgr. Václav TOLLAR

vaclav.tollar@seznam.cz

Martin VLČEK

vlcek.martin@centrum.cz

Mgr. Samuel ZAJÍČEK

snop@void.cz