Pozvánka na 5. zasedání AS FF UK 2020-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 5. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2020–2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 11. února 2021 ve 13:30 hodin.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude zasedání konat pouze online prostřednictvím MS Teams (https://bit.ly/3pQVODo). Nečlenové akademické obce FF UK musí požádat o přístup na adrese PAS FF UK pas@ff.cuni.cz.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Schválení programu 5. zasedaní AS FF UK
 2. Schválení zápisu z 4. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace (materiály jsou přístupné pouze pro členy AS FF UK)
 4. Návrh na změnu předsedy Hospodářské komise FF UK
 5. Žádost o informace ohledně přechodu na nový knihovní systém a žádost o předložení koncepce knihoven na FF UK
 6. Rekonstrukce domů v Opletalově ulici č. 47 a 49 v roce 2021 a rekonstrukce vstupních prostor a bezpečnostního řešení hlavní budovy
 7. Informace o aktuální finanční situaci FF UK(podklady přístupné pouze členům AS FF UK)
 8. Informace o hodnocení vědy na Univerzitě Karlově
 9. Informace o členění vědních oblastí a oborů pro hodnocení vědy na UK v rámci připravovaného programu financování vědy na univerzitě pro léta 2022–2026 s názvem Cooperatio
 10. Informace o činnosti poradenského centra v roce 2020 a výhledu pro rok 2021
 11. Informace o evaluacích
 12. Různé

 

PAS

(aktualizováno 10. 2. 2021)