Pozvánka na 4. zasedání AS FF UK 2020-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 4. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2020–2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 14. ledna 2021 ve 13:30 hodin.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude zasedání konat pouze online prostřednictvím MS Teams (https://bit.ly/2L2cf0M). Nečlenové akademické obce FF UK musí požádat o přístup na adrese PAS FF UK pas@ff.cuni.cz.

Navrhovaný program zasedání:

  1. Schválení programu 4. zasedání AS FF UK
  2. Schválení zápisu z 3. zasedání AS FF UK
  3. Akreditace
  4. Hodnocení loňské aktualizace Dlouhodobého záměru a Plán realizace Strategického záměru pro rok 2021
  5. Změna Jednacího řádu Vědecké rady FF UK
  6. Doplnění Komise pro hodnocení vzdělávací činnosti
  7. Průběh evaluací v ZS 2020/2021
  8. Výsledky šetření Disciplinární komise v kauze tzv. samozápisů
  9. Různé

 

PAS FF UK

(zveřejněno 7. ledna 2021)