Pozvánka na 2. zasedání AS FF UK 2020-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 2. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2020–2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. listopadu 2020 ve 13:30 hodin.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude zasedání konat pouze online prostřednictvím MS Teams (https://bit.ly/3jZp1bB). Nečlenové akademické obce FF UK musí požádat o přístup na adrese pas@ff.cuni.cz.

Navrhovaný program zasedání

 1. Schválení programu
 2. Zápis z říjnového zasedání
 3. Vyhlášení volby na kandidáta na funkci děkana
 4. Návrh na předsedkyně dvou fakultních komisí pro období 2020-2022
 5. Volba členů SK FF UK
 6. Ustavení Komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy fakulty
 7. Nominace zástupce FF UK v Radě vysokých škol
 8. Návrh opatření děkana Etika vědecké práce na FF UK
 9. Podmínky přijímacího řízení
 10. Strategický záměr Filozofické fakulty UK na období 2021–2025
 11. Aktuální informace o ustavení a činnosti pracovní skupiny k mimořádné finanční situaci FF UK
 12. Podnět k fungování Psychologického poradenského centra na FF UK
 13. Různé

 

PAS FF UK (aktualizováno 11. 11., 11:00)