Výstava

Domů
Fragment pro web FF UK

Výstava

Fonetické bádání o řeči včera a dnes

25.–27. 3. 2015
vestibul

Řeč můžeme zkoumat pomocí poslechu, může nás zajímat, jak vyslovujeme různé hlásky nebo jak je napojujeme na sebe, a řečový signál můžeme analyzovat i akustickými metodami. Výstava na vybraných exponátech z archivu Fonetického ústavu FF UK přibližuje způsoby, jakými fonetici k řeči přistupují, a zároveň ilustruje, jak se v průběhu vývoje fonetiky měnila – především v závislosti na dostupných technologiích – oblíbenost poslechového, artikulačního a akustického pohledu na řeč.

25. 3. 2015 ve 14:00 (ve vestibulu) proběhne krátké hudební vystoupení (renesanční vokální polyfonie)​ studentského souboru Collegium musicum.

Doprovodná přednáška

Fonetické bádání o řeči včera a dnes

25. 3. 2015 14:30–15:30
místnost č. 16
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Mgr. Pavel Šturm (Fonetický ústav FF UK)

Přednáška o vývoji fonetického bádání navazuje na stejnojmennou výstavu a poskytne systematičtější pohled na vývoj zkoumání lidské řeči. Poslechový, artikulační a akustický přístup k řeči, jejichž oblíbenost se během přibližně 150 let výrazně měnila, bude propojen s několika aspekty: kromě technologických možností dané doby se jedná i o měnící se požadavky na etiku (především na neinvazivní charakter užívaných metod) a ekologickou validitu vědeckého výzkumu.