Výstava 100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze

Bulharistická tematika se zkoumala přednášela na Univerzitě Karlově v rámci slavistiky, jejíž stolice byla založena již v r. 1848 a reálně se přednášela od r. 1851. Badatelské výsledky tohoto průkopnického období, převážně zaměřeného na dějiny jazyka a literatury, jsou úctyhodné i z dnešního hlediska. Za přelomový moment rozvoje bulharistiky u nás je třeba označit založení lektorátu bulharského jazyka v r. 1916. Výuka živého jazyka znamenala také novou profilaci vědeckého bádání, jež se rozšířilo i na současný jazyk, literaturu a kulturu. U příležitosti toho výročí připomínáme univerzitní veřejnosti hodnoty, kterými pěstování bulharistiky za 100 let obohatilo vědecký profil fakulty a prohloubilo česko-bulharské vědecké a kulturní kontakty.

Slavnostní vernisáž výstavy věnované 100 výročí založení lektorátu bulharštiny se uskuteční v pondělí 14. listopadu v čase 17:00–17:30 přízemí hlavní budovy FF UK.

Podrobnosti události

Začátek události
14. 11. 2016 0:00
Konec události
13. 12. 2016 0:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, přízemí)
Organizátor
KJBS FF UK
Typ události
Výstavy