Veřejná přednáška prof. Andreje Zubova

Veřejnou přednášku prof. Andreje Zubova Počátky imperiálního vědomí v Rusku a jeho perspektivy (Истоки имперского сознания в России и его перспективы) pořádal Ústav východoevropských studií FF UK. Přednáška se uskuteční v rámci mezinárodní vědecké konference Identity in the Eastern and South-Eastern Europe between Regional and (Supra-) National Model / Идентичность в Восточной и Юго-Восточной Европе: между региональной и (над)национальной моделями (10.–11. prosince 2015).

Profesor Andrej Borisovič Zubov (1952), jeden z nejvýznamnějších ruských historiků a výrazná osobnost společenského dění v dnešním Rusku, je české veřejnosti dobře znám jako garant projektu velkých Dějin Ruska 20. století, jejichž český překlad vyšel v letech 2014 a 2015. Ve své přednášce se dotkl jednoho z klíčových problémů, který představuje role imperiální ideje v ruském sociálním a historickém vědomí. Kořeny a proměny ruského imperialismu nahlédl v širších souvislostech dějin východní Evropy i složitého hledání řešení národnostní otázky v současném Rusku.

foto: archiv FF UK