Veřejná přednáška prof. Andreje Zubova

Ústav východoevropských studií FF UK srdečně zve všechny zájemce na veřejnou přednášku prof. Andreje Zubova

Počátky imperiálního vědomí v Rusku a jeho perspektivy
(Истоки имперского сознания в России и его перспективы),

která se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 17:30 ve Velké aule FF UK v rámci mezinárodní vědecké konference Identity in the Eastern and South-Eastern Europe between Regional and (Supra-) National Model / Идентичность в Восточной и Юго-Восточной Европе: между региональной и (над)национальной моделями (10.–11. prosince 2015).

Profesor Andrej Borisovič Zubov (1952), jeden z nejvýznamnějších ruských historiků a výrazná osobnost společenského dění v dnešním Rusku, je české veřejnosti dobře znám jako garant projektu velkých Dějin Ruska 20. století, jejichž český překlad vyšel v letech 2014 a 2015. Ve své přednášce se dotkne jednoho z klíčových problémů, který představuje role imperiální ideje v ruském sociálním a historickém vědomí. Kořeny a proměny ruského imperialismu nahlédne v širších souvislostech dějin východní Evropy i složitého hledání řešení národnostní otázky v současném Rusku.

Přednáška bude proslovena v ruštině; zajištěno tlumočení do češtiny.

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1685160851729017/

Podrobnosti události

Začátek události
10. 12. 2015 17:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Velká aula, místnost č. 131)
Organizátor
Ústav východoevropských studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky