Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, místnost č. 130 (1. patro)

   Informace pro uchazeče

I pro akademický rok 2016/2017 vám FF UK nabízí širokou škálu oborů ve všech stupních pregraduálního i postgraduálního studia; otvíráme šedesát bakalářských, sedmdesát návazných magisterských a na padesát doktorských oborů. Jejich přehled najdete na tomto webu pod příslušnými stupni studia. Zároveň se zde můžete seznámit s obecnými i konkrétními požadavky k přijímacím zkouškám jednotlivých oborů. Najdete tu také další odkazy, kde hledat například modelové testy, přípravné kurzy, doporučenou literaturu, studijní plány a další nezbytné informace, jako je třeba průběh přijímacích zkoušek a zveřejňování výsledků.

Jednotlivé kroky v termínech:

 • Podávání přihlášek na Bc. a Mgr. obory bylo ukončeno k 29. 2. 2016.
  Podávání přihlášek na Ph.D. obory bylo ukončeno k 30. 4. 2016.
 • 1. 7. 2016
  oznámení konečných výsledků zkoušek ve studijním informačním systému
 • 20. 7. – 5. 8. 2016 a 17. 8. – 29. 9. 2016
  (vždy v úterý 9–12 h, středu 14–16 h a čtvrtek 14–16 h)

  nahlížení do materiálů týkajících se přijímacího řízení

Rychlé odkazy
Aktuality

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužené úřední hodiny ve dnech 28.–29. 4. 2016

19.4.2016
Ve dnech 28.–29. 4. 2016 budou z důvodu uzávěrky přihlášek do doktorského studia pro akademický rok 2016/2017 prodlouženy úřední hodiny

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

13.4.2016
Ode dne zveřejnění termínů přijímacího řízení je možné podávat žádosti o náhradní termíny přijímacích zkoušek. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím on-line formuláře. O náhradní termín můžete požádat ze zdravotních důvodů, ...

Magisterský obor Politické teorie očima členů studentského spolku POLIS

23.2.2016
Magisterský studijní obor Politické teorie byl letos vypsán 4. února 2016, termín podávání přihlášek je tedy o něco prodloužen – až do 8. dubna 2016.

Indonéština znovu na scéně aneb proč si zvolit právě indonesistiku?

12.2.2016
V akademickém roce 2016/2017 se bude na FF UK po pěti letech opět otevírat obor indonesistika, a to v tříletém jednooborovém prezenčním bakalářském studiu. Přihlášky na tento obor je možné podávat do 8. dubna.

Dodatečně vypsané obory: Indonesistika (Bc.) a Politické teorie (Mgr.)

4.2.2016
Ke 4. 2. 2016 byly dodatečně vypsány dva obory, na které je možné podat přihlášku ke studiu v akademickém roce 2016/2017. Jedná se o obor Indonesistika v bakalářském studiu a obor Politické teorie v navazujícím magisterském studiu. Přihlášky na tyto obory je možné podávat až do 8. 4. 2016.

Kontakty

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

ŹÁDOST O NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
(Příjem žádostí byl ukončen z důvodu uplynutí všech řádných termínů přijímacích zkoušek pro akad. rok 2016/2017.)

Sledujte nás na Facebooku