Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, místnost č. 130 (1. patro)

   Informace pro uchazeče

I pro akademický rok 2017/2018 vám FF UK nabízela širokou škálu oborů ve všech stupních pregraduálního i postgraduálního studia; otvíráme šedesát bakalářských, sedmdesát návazných magisterských a na padesát doktorských oborů. Jejich přehled najdete na tomto webu pod příslušnými stupni studia. Zároveň se zde můžete seznámit s obecnými i konkrétními požadavky k přijímacím zkouškám jednotlivých oborů. Najdete tu také další odkazy, kde hledat například modelové testy, přípravné kurzy, doporučenou literaturu, studijní plány a další nezbytné informace, jako je třeba průběh přijímacích zkoušek a zveřejňování výsledků.

Jednotlivé kroky v termínech:

  • 1. 11. 2016 – spuštění elektronické přihlášky pro bakalářské a magisterské studium a zveřejnění obecných a oborových podmínek přijímaček pro rok 2017/18
  • 1. 1. 2017 – spuštění elektronické přihlášky a oborových podmínek pro doktorské studium
  • 14. 1. 2017 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  • 28. 2. 2017 – poslední den na podání přihlášky do bakalářského studia
  • 31. 3. 2017 – poslední den na podání přihlášky do magisterského studia

 

Kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18 naleznete zde.
Aktuality

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Zrušení úředních hodin dne 30. 8. 2016

29.8.2016
Dne 30. 8. 2016 jsou zrušeny úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK.

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Zrušení úředních hodin ve dnech 22.–26. 8. 2016

16.8.2016
Ve dnech 22.–26. 8. 2016 budou zrušeny úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK. Z toho důvodu nebude v tomto týdnu možné ani nahlížení do materiálů z přijímacího řízení.

Dodatečné přijímací řízení na bakalářský obor Mezikulturní komunikace čeština – němčina (double degree s Lipskou univerzitou)

19.7.2016
Přihlášky je možné podávat do 10. srpna 2016, a to prostřednictvím elektronického formuláře. Přijímací zkouška proběhne v pondělí 12. září 2016.

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužené úřední hodiny ve dnech 28.–29. 4. 2016

19.4.2016
Ve dnech 28.–29. 4. 2016 budou z důvodu uzávěrky přihlášek do doktorského studia pro akademický rok 2016/2017 prodlouženy úřední hodiny

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

13.4.2016
Ode dne zveřejnění termínů přijímacího řízení je možné podávat žádosti o náhradní termíny přijímacích zkoušek. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím on-line formuláře. O náhradní termín můžete požádat ze zdravotních důvodů, ...

Kontakty

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333

Úřední hodiny oddělení

úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU a OBOROVÉ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Sledujte nás na Facebooku