Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, místnost č. 130 (1. patro)

   Informace pro uchazeče

I pro akademický rok 2016/2017 vám FF UK nabízí širokou škálu oborů ve všech stupních pregraduálního i postgraduálního studia; otvíráme šedesát bakalářských, sedmdesát návazných magisterských a na padesát doktorských oborů. Jejich přehled najdete na tomto webu pod příslušnými stupni studia. Zároveň se zde můžete seznámit s obecnými i konkrétními požadavky k přijímacím zkouškám jednotlivých oborů. Najdete tu také další odkazy, kde hledat například modelové testy, přípravné kurzy, doporučenou literaturu, studijní plány a další nezbytné informace, jako je třeba průběh přijímacích zkoušek a zveřejňování výsledků.

Jednotlivé kroky v termínech:

  • Podávání přihlášek na Bc. a Mgr. obory bylo ukončeno k 29. 2. 2016.
    Podávání přihlášek na Ph.D. obory bylo ukončeno k 30. 4. 2016.
  • 1. 7. 2016 – oznámení konečných výsledků zkoušek ve studijním informačním systému
  • NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
    20. 7. – 19. 8. 2016 a 29. 8. – 29. 9. 2016
    (vždy v úterý 9–12 h, středu 14–16 h a čtvrtek 14–16 h)

Rychlé odkazy
Aktuality

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Zrušení úředních hodin ve dnech 22.–26. 8. 2016

16.8.2016
Ve dnech 22.–26. 8. 2016 budou zrušeny úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK. Z toho důvodu nebude v tomto týdnu možné ani nahlížení do materiálů z přijímacího řízení.

Dodatečné přijímací řízení na bakalářský obor Mezikulturní komunikace čeština – němčina (double degree s Lipskou univerzitou)

19.7.2016
Přihlášky je možné podávat do 10. srpna 2016, a to prostřednictvím elektronického formuláře. Přijímací zkouška proběhne v pondělí 12. září 2016.

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužené úřední hodiny ve dnech 28.–29. 4. 2016

19.4.2016
Ve dnech 28.–29. 4. 2016 budou z důvodu uzávěrky přihlášek do doktorského studia pro akademický rok 2016/2017 prodlouženy úřední hodiny

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

13.4.2016
Ode dne zveřejnění termínů přijímacího řízení je možné podávat žádosti o náhradní termíny přijímacích zkoušek. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím on-line formuláře. O náhradní termín můžete požádat ze zdravotních důvodů, ...

Magisterský obor Politické teorie očima členů studentského spolku POLIS

23.2.2016
Magisterský studijní obor Politické teorie byl letos vypsán 4. února 2016, termín podávání přihlášek je tedy o něco prodloužen – až do 8. dubna 2016.

Kontakty

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 20. 7. – 19. 8. 2016 a 29. 8. – 29. 9. 2016 (vždy v úterý 9–12 h, středu 14–16 h a čtvrtek 14–16 h)

Sledujte nás na Facebooku