Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

PODMÍNKY MEZIUNIVERZITNÍCH A MEZIFAKULTNÍCH SMLUV

 • Obcené informace k principu výjezdů v rámci smluv
  .
 • Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám.
  .
 • Možnosti dofinancování zahraničního pobytu.
  Funding possibilities of exchange stays.
  .
 • Obecné informace k přihlašovacím dokumentům
  General information on application documents.
  .
 • Co se týče počtu předmětů/kreditů, které studenti v zahraničí plní, ze strany UK nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.
  .
 • Pokud není uvedeno jinak, výběrového řízení se mohou účastnit studenti v Bc. studiu, kteří mají uzavřený min. 1 semestr studia na VŠ, a dále studenti v Mgr. a Ph.D. studiu

DOPLŇUJÍCÍ ODKAZY / DOKUMENTY K MEZIUNIVERZITNÍM SMLOUVÁM
(typ smlouvy a způsob přihlášení najdete vždy v textu vyhlášení)


VYHLÁŠENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 

Výběrové řízení na stipendijní letní kurzy němčiny na partnerských univerzitách v roce 2024.

Call for Applications – Scholarship summer German courses at partner universities in 2024.

Uzávěrka/Deadline: 23. 4. 2024


Výběrové řízení – mezifakultní dohoda – podzimní semestr 2024 – Providence University, Taiwan.

Call for applications – inter-faculty agreement – Fall Semester 2024 – Providence University, Taiwan.

Uzávěrka/Deadline: 9. 5. 2024


Výběrové řízení na výjezdy v letním semestru 2024/25 v rámci meziuniverzitních dohod.

Call for applications – exchange stays in the summer semester 2024/25 based on inter-university agreements.

Uzávěrka/Deadline: 30. 4. 2024


Kontakty

Zahraniční oddělení
náměstí J. Palacha 2, Praha 1
Místnosti 103 a 128

Kontakty na pracovníky
Často kladené dotazy