Meziuniverzitní a mezifakultní dohody

Cílem meziuniverzitních a mezifakultních smluv je podpora studentské a akademické mobility a zajištění vědecké spolupráce mezi partnerskými univerzitami nebo fakultami. Univerzita Karlova má v současné době přes 180 smluv o spolupráci s univerzitami po celém světě.

Student vyjíždějící v rámci smlouvy na partnerské univerzitě neplatí školné, veškeré další náklady, pokud není smlouvou stanoveno jinak, si hradí sám.

SEZNAM MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD
.
– FF UK participuje pouze na některých
– v rámci meziuniverzitních dohod jsou pravidelně vyhlašována výběrová řízení na tyto univerzity

SEZNAM MEZIFAKULTNÍCH DOHOD
.

Jak se přihlásit

1) pravidelně vyhlašovaná výběrová řízení, která se opakují každý semestr nebo rok

  • Aktuální vyhlášení jsou zveřejňována zde. Krom toho je informace rozesílána koordinátorům na jednotlivých katedrách a ústavech a také přímo studentům do e-mailu přes SIS, informace najdete také na FB Zahraničního oddělení.
  • U meziuniverzitních smluv probíhá přihlašování prostřednictvím rektorátní online aplikace, je třeba řídit se termíny, které jsou uvedeny v konkrétním vyhlášení výběrového řízení.
  • U mezifakultních smluv zatím není propojení na aplikaci a je teřba řídit se pokyny ve vyhlášení výběrového řízení.

2) Ve výše uvedených seznamech dohod se mohou vyskytnout smlouvy, které jsou aktuální, ale není na ně vyhlašováno výběrové řízení. Obvykle je to proto, že jde jen o rámcovou smlouvu ….a každou případnou mobilitu je nutné vyjednat zvlášť. V těchto případech je nejlepší vybrat si konkrétní univerzitu a informovat se na Zahraničním oddělení FF UK ohledně dalšího postupu. Je třeba ….řídit se termíny, které má nastavené partnerská univerzita. Upozorňujeme, že partnerské univerzity mají mnohdy termíny přihlášek nastaveny již rok dopředu, je tedy potřeba začít vše ….vyřizovat včas.

  • Pokud není stanoveno jinak, musí přihláška standardně obsahovat Transcript of Records (vydává Studijní oddělení), motivační dopis, doporučení odborného garanta (akademický pracovník FF UK), CV s aktuálními kontaktními údaji
  •  U studentů doktorského studia slouží jako přihláška vyplněný pracovní program v případě, že se jedná o krátkodobý výzkumný pobyt do 14 dnů. U delších studijních pobytů je nutné postupovat jako u studentů v ostatních stupních studia.
  • Obecné informace k jednotlivým typům přihlašovacích dokumentů zde.

Další postup

  • Meziuniverzitní dohody – pravidelně vyhlašovaná výběrová řízení – přihlášky vybraných kandidátů jsou prostřednictvím online aplikace odeslány na Odbor zahraničních vztahů Univerzity Karlovy, kde proběhne výběrové řízení (v případě velkého počtu zájemců, který převyšuje nabízená místa, probíhá ještě první kolo výběrového řízení na FF UK). Vybraní kandidáti jsou nominováni na partnerské univerzity, které se rozhodnou, zda dané kandidáty přijmou.
  • Meziuniverzitní dohodybez pravidelného vyhlašování výběrových řízení – přihláška zájemce je odeslána spolu s nominací Zahraničního oddělení FF UK na Odbor zahraničních styků Univerzity Karlovy, který kontaktuje příslušnou partnerskou univerzitu, která se rozhodne, zda daného kandidáta přijme.
  • Mezifakultní dohody – vybraní kandidáti jsou Zahraničním oddělením nominováni přímo na partnerské univerzity, které se rozhodnou, zda dané kandidáty přijmou.
  • Výsledky výběrových řízení jsou kandidátům oznámeny e-mailem.

Kontakty

Zahraniční oddělení
náměstí J. Palacha 2, Praha 1
Místnosti 103 a 128

Kontakty na pracovníky Často kladené dotazy