Praktické informace

Administrativní postup

  • Zahraniční služební cesty zaměstnanců FF UK se mohou uskutečňovat v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod, mezinárodních smluv, programu Erasmus+ a dalších individuálních možností (granty, jiné programy apod.).
  • Aktuální nabídky jsou zveřejněny v samostatné sekci: Aktuální nabídka zahraničních pobytů pro pedagogy a zaměstnance
  • Konkrétní programy mají svá vlastní specifická pravidla, tato stránka obsahuje pouze obecný postup.

.

PŘED ODJEZDEM

  • Vyplnit cestovní příkaz – podepisuje nadřízený a ten, kdo má podpisové právo k zakázce, z níž jsou náklady na pobyt hrazeny. V případě úhrady z prostředků Zahraničního oddělení tedy cestovní příkaz musí podepsat vedoucí ZO (před cestou a znovu po návratu).
  • Cesty v rámci programu Erasmus+ je nutné začít projednávat v dostatečném předstihu. Bez podepsané smlouvy nelze vycestovat.

JÍZDENKY A LETENKY

  • Jízdenky a letenky si obecně každý může nakoupit sám (vyjma objednávek nad 50 000,- Kč bez DPH) a po návratu vyúčtovat na Ekonomickém oddělení. Ohledně správnosti dokladů pro vyúčtování je třeba se (nejlépe ještě před cestou) obrátit na EO.

PO NÁVRATU

  • U každé z cest se po návratu provádí vyúčtování na Ekonomickém oddělení, i za předpokladu, že cesta byla hrazena z vlastních prostředků.
  • Po návratu ze zahraniční služební cesty je nutno v případě meziuniverzitních a mezifakultních smluv odevzdat na ZO kopii Závěrečné zprávy ze zahraniční cesty v rámci meziuniverzitní smlouvy, originál se odevzdává spolu s vyúčtováním zahraniční služební cesty na EO.
  • Po každé z cest v rámci z meziuniverzitních a mezifakultních smluv je dále při vyúčtování třeba odevzdat Potvrzení o poskytnuté výši stravného (může být použit i jakýkoli jiný formulář přímo z partnerské instituce) potvrzené partnerskou univerzitou, a to i za předpokladu, že žádné diety vyplaceny nebyly (pak se potvrzuje nulové obdržení diet, které je povinna vyplatit FF UK). Diet se nelze vzdát.

Kontakty

Zahraniční oddělení
náměstí J. Palacha 2, Praha 1
Místnosti 103 a 128

Kontakty na pracovníky


Často kladené dotazy