Stipendia, projekty

Výběrové řízení – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) – stipendijní program pro rok 2024/25. Stipendium ve výši 12 500 USD se uděluje pro rok 2024/25 s možností prodloužení o další rok.

Call for applications – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) – 2024/2025 fellowship program. The fellowship of USD 12,500 is awarded for the year 2024/25 with the possibility to extend for another year.

Uzávěrka / Deadline: 30. 4. 2024


Otevření nového cyklu stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2024/25.

 • Fulbrightovo postgraduální stipendium na studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech
 • Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR
 • Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky z ČR na dlouhodobé pobyty profesních odborníků určené k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností
 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě
 • Science Communication stipendium je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti
 • Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU

Ke všem programům se koná série webinářů:

 • 17. dubna 2024 Program pro studenty
 • 18. dubna 2024 Program pro vědce a přednášející
 • 24. dubna 2024 Fulbright-Masarykův program: všechny kategorie
 • 17. května 2024 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, příslušné proděkany a prorektory, zaměřený na hostování amerických stipendistů

Výběrové řízení na stipendijní letní kurzy němčiny na partnerských univerzitách v roce 2024.

Call for Applications – Scholarship summer German courses at partner universities in 2024.

Uzávěrka/Deadline: 23. 4. 2024


National Chengchi University (NCCU) – výzkumné Lo Chia-luen stipendium na rok 2024/25.

Nabídka je určena pro Mgr. studenty a doktorandy. Úšpěšní kandidáti získají stipendium ve výši 30 000 TWD měsíčně v případě Mgr. studentů nebo 50 000 TWD měsíčně v případě doktorandů. Předpokládaná délka výzkumného pobytu na NCCU je 3 – 6 měsíců.

Uzávěrka podávání přihlášek je 1. 6. 2024.


University of Alberta v Edmontonu nabízí doktorandům z ČR stipendia k realizaci výzkumných pobytů na Wirthově institutu pro rakouská a středoevropská studia. Stipendia jsou poskytována studentům humanitních, sociálně-vědních a uměleckých oborů na podporu výzkumné činnosti vedoucí k úspěšné obhajobě jejich disertace.


Termín pro podání přihlášek: 15. dubna 2024 – prodlouženo do 22. 4. 2024


Podávání žádostí o financování mimo-projektové mobility studentů v rámci 4EU+podrobnější informace najdete zde.

Call for applications for funding of non-project student mobility under 4EU+ EN information available here.

Výběrová řízení se konají 4x ročně, a to vždy na dva následující kvartály (v daném období je nutné výjezd pouze zahájit, nikoli jej absolvovat celý).
Selections are held 4 times a year, each for the following two quarters (during the given period it is only necessary to start the mobility, not to complete it).

Rektorátní uzávěrky / CU deadlines:

 • 15. března pro výjezdy 1. dubna až 30. září
  15 March for mobilities from 1 April till 30 September

 • 15. června pro výjezdy 1. července až 31. prosince
  15 June for mobilities from 1 July till 31 December

 • 15. září pro výjezdy 1. října až 31. března
  15 September for mobilities from 1 October till 31 March

 • 15. prosince pro výjezdy 1. ledna až 30. června
  15 December for mobilities from 1 January till 30 June

Přihlášky je možné podávat vždy od začátku měsíce dané uzávěrky, tzn. aktuálně od 1. do 15. března 2024.
Applications can be submitted from the beginning of the month of the given deadline i.e. currently from 1 to 15 March 2024.


Svobodný stát Bavorsko vypisuje výběrové řízení na místa asistentů výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Nabídka je určena pro studenty do 29 let s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2024 do konce února 2025 nebo od března do konce července 2025. Stáž je možné absolvovat i v max. rozsahu 10 měsíců. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.

Termín: 30. 4. 2024


Stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku – školní rok 2024/2025.

Podmínky:

 • úspěšně absolvované min. 4 semestry studia na vysoké škole v ČR
 • studijní obor zpravidla germanistika nebo učitelství německého jazyka
 • výhodou jsou předchozí zkušenosti s výukou
 • věk 20–29 let v době podání přihlášky
 • stážisté pobírají měsíční stipendium ve výši 1 000 EUR

Termín: 31. 5. 2024

———————————————————————————————————————————————-

Česko-bavorská vysokoškolská agentura – stipendijní a grantové programy 2024.

 • stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku
 • stipednia na studium v Bavorsku
 • Bilaterale Sommer-/Winterschulen 2024 – program podpory pro společné letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
 • Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2024 – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, krátkodobé výzkumné projekty nebo příprava větších mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
 • Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2024 – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Národní stipendijní program Slovenské republiky je určen na podporu mobility zahraničních studentů, doktorandů a vysokoškolských učitelů, výzkumných a uměleckých pracovníků na pobyty na slovenských vysokých školách a výzkumných organizacích.

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic is designed to support the mobility of foreign students, PhD students and university teachers, researchers and artists for stays at Slovak universities and research organisations.

Pravidelné uzávěrky pro podávání žádostí / Regular application deadlines:

 • 31. října v 16.00 hodin – pro pobyty v letním semestru aktuálního akademického roku / 31 October at 4 pm – for stays in the summer term of the current academic year
 • 30. dubna v 16.00 hodin – pro pobyty v následujícím akademickém roce / 30 April at 4 pm – or stays in the following academic year

Kontakty

Zahraniční oddělení
náměstí J. Palacha 2, Praha 1
Místnosti 103 a 128

 

Kontakty na pracovníky
Často kladené dotazy