Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

MEZIUNIVERZITNÍ A MEZIFAKULTNÍ SMLOUVY

 • Tyto smlouvy obvykle stanoví, že Zahraniční oddělení FF UK hradí ubytování a diety, vysílající strana pak cestovné. Podrobnosti lze zjistit na Zahraničním oddělení, kde je většina dohod uložena.
 • Seznamy smluv.

Přijetí zahraničního akademického pracovníka

 • U meziuniverzitních smluv musí být přijíždějící akdemický pracovník včas nominován svou domovskou univerzitou, součástí této nominace je vyplnění pracovního programu, přihlášky apod. (záleží na procesu domovské univerzity, lze využít rektorátní Academic Visitors Application), který je spolu s nominací zaslán na Odbor zahraničních vztahů RUK.
 • RUK informuje zahraniční oddělení příslušné fakulty, které požadá o souhlas s přijetím kontaktní ososbu/pracoviště.
 • Potvrzení přijetí je zasláno zpět na RUK.
 • U mezifakultních smluv je postup stejný s jediným rozdílem, kdy partnerská univerzita kontaktuje přímo Zahraniční oddělení FF UK, kterému zašle nominaci a pracovní program nominovaného akademického pracovníka.
 • Jedná se o krátkodobé pobyty, tedy max. 3 týdny.

Finanční podmínky

 • Zahraniční oddělení zajistí ubytování dle volných kapacit, děje se tak automaticky po obdržení souhlasu s přijetím hosta z katedry/ústavu v nahlášeném termínu.
 • V případě, že chce být host ubytován jinde, je třeba o této skutečnosti informovat Zahraniční oddělení

  POZOR: Vzhledem k rozpočtu hradí Zahraniční oddělení ubytování do výše max. 900 Kč/noc, pokud si host přeje dražší ubytování, pak si musí cokoli nad 900 Kč uhradit z jiných zdrojů. Vzhledem k omezené ubytovací kapacitě doporučujeme zajišťovat ubytování pro zahraniční hosty s co největším možným předstihem.

 • Zahraniční oddělení také automaticky po obdržení souhlasu s přijetím hosta z katedry/ústavu v nahlášeném termínu zařídí vyplacení diet 300 Kč/den.
 • Diety si host vyzvedne v Pokladně FF UK po svém příjezdu.

Kontakty

Zahraniční oddělení
náměstí J. Palacha 2, Praha 1
Místnosti 103 a 128

Kontakty na pracovníky


Často kladené dotazy