Aktuální nabídka pro zaměstnance

 

Podávání žádostí o financování mimo-projektové zaměstnanecké mobility v rámci 4EU+podrobnější informace najdete zde.

Call for applications for funding of non-project staff mobility under 4EU+ – EN information available here.

Výběrová řízení se konají 4x ročně, a to vždy na dva následující kvartály (v daném období je nutné výjezd pouze zahájit, nikoli jej absolvovat celý).

Selections are held 4 times a year, each for the following two quarters (during the given period it is only necessary to start the mobility, not to complete it).

Rektorátní uzávěrky / CU deadlines:

 • 15. března pro výjezdy 1. dubna až 30. září
  15 March for mobilities from 1 April till 30 September

 • 15. června pro výjezdy 1. července až 31. prosince
  15 June for mobilities from 1 July till 31 December

 • 15. září pro výjezdy 1. října až 31. března
  15 September for mobilities from 1 October till 31 March

 • 15. prosince pro výjezdy 1. ledna až 30. června
  15 December for mobilities from 1 January till 30 June

Přihlášky je možné podávat vždy od začátku měsíce dané uzávěrky, tzn. aktuálně od 1. do 15. března 2024.
Applications can be submitted from the beginning of the month of the given deadline i.e. currently from 1 to 15 March 2024.


Otevření nového cyklu stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2024/25.

 • Fulbrightovo postgraduální stipendium na studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech
 • Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR
 • Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky z ČR na dlouhodobé pobyty profesních odborníků určené k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností
 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě
 • Science Communication stipendium je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti
 • Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU

Ke všem programům se koná série webinářů:

 • 17. dubna 2024 Program pro studenty
 • 18. dubna 2024 Program pro vědce a přednášející
 • 24. dubna 2024 Fulbright-Masarykův program: všechny kategorie
 • 17. května 2024 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, příslušné proděkany a prorektory, zaměřený na hostování amerických stipendistů

Univerzita Karlova je zapojena do programu Scholarship Programme for Young African Researchers, který zaštiťuje a financuje univerzitní sdružení Coimbra Group.

Cílem programu je nabídnout mladým vědcům se subsaharské Afriky možnost rozšířit své akademické portfolio prostřednictvím krátkodobé stáže (1-3 měsíce) na jedné z evropských univerzit. Pro partnerskou univerzitu z toho naopak vyplývá možnost zahrnout stážistu do výuky či výzkumu a navázat kontakty s potenciálními africkými partnery.

Každý potenciální stážista podává do Coimbra Group přihlášku, pro kterou již musí mít předjednanou náplň své stáže se supervisorem, jenž stážistovi vystaví akceptační dopis. Následně kandidát prochází výběrovým řízením v rámci Coimbra Group, která pak formálně zkontrolované žádosti předává na partnerské univerzity, a ty již vybírají nejlepší kandidáty pro akceptaci.

Pokud má akademický pracovník již vytvořený kontakt s africkými univerzitami ze svých dřívějších výzkumných aktivit, může dané pracoviště sám kontaktovat s informací o zapojení mladých vědců do tohoto programu a nabídkou konkrétní náplně stáže.

V případě dotazů je možné obracet se na: jelizaveta.getta@ruk.cuni.cz.

Termín podávání žádostí pro rok 2024 je 5. dubna 2024 o půlnoci (SEČ).


Massive open online courses – for CU students and employees.

 • European Citizenship – Development, Scope, and Challenges
 • Data Literacy – What is it and Why Does it Matter?

Deadline: continuously


Kontakty

Zahraniční oddělení
náměstí J. Palacha 2, Praha 1
Místnosti 103 a 128

Česká studia
Na Příkopě 584/29, Praha 1

Kontakty na pracovníky
Často kladené dotazy