Fulbrightova komise

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

FF UK podporuje studijní a vědecké pobyty v USA konané s podporou Fulbrightovy komise. Řada jejích studentů a akademiků měla možnost pobývat na univerzitách v USA za podpory Fulbrightovy komise a na fakultě také měli možnost působit stipendisté z USA.

Z řad absolventů programu se rekrutují i čestní velvyslanci Fulbrightovy komise, kteří šíří dobré jméno Fulbrightova programu a koordinují absolventské aktivity na svých institucích a ve svých regionech.

PŘIHLAŠOVACÍ PROCES

  • Veškeré podrobnosti k jednotlivým programům naleznete na www.fulbright.cz. S konkrétními otázkami se obracejte přímo na Fulbrightovu komisi v Praze.
  • Zájemci o Fulbrightovy programy se s dotazy na stipendia, zkušenosti apod. mohou obracet na vybrané absolventy programu na jednotlivých českých vysokých školách, tzv. Fulbright Honorary Ambassadors.
  • S případnými administrativními požadavky týkajícími se přijíždějících akademických pracovníků se lze obrátit na Marii Hankovou ze Zahraničního oddělí FF UK.

AKLTUÁLNĚ

Kontakty

Zahraniční oddělení
náměstí J. Palacha 2, Praha 1
Místnosti 103 a 128

Kontakty na pracovníky Často kladené dotazy