Stáže, dobrovolnictví, pracovní pozice

UPOZORNĚNÍ: Zájemci o následující nabídky musí kontaktovat přímo danou organizaci, s níž si vyjednají veškeré podmínky. Nabídky nejsou vázány na Univerzitu Karlovu a FF UK není jejich garantem (pokud není v textu výběrového řízení uvedeno jinak).Stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku – školní rok 2024/2025.

Podmínky:

  • úspěšně absolvované min. 4 semestry studia na vysoké škole v ČR
  • studijní obor zpravidla germanistika nebo učitelství německého jazyka
  • výhodou jsou předchozí zkušenosti s výukou
  • věk 20–29 let v době podání přihlášky
  • stážisté pobírají měsíční stipendium ve výši 1 000 EUR

Termín: 31. 5. 2024


Nabídka stáží a pracovních pozic od aliance SOMA (Spanish Research Institutions of Excellence), nabídka je pravidleně doplňována.


Internship programme offered by the Parliamentary Assembly of the Mediterranean – PAM is the leading international parliamentary organization in the Euro-Mediterranean region, particularly in promoting cooperation and dialogue among its Member States.


Nabídka stáží v Instituto Hispánico de Murcia – jazyková škola, která se zaměřuje na výuku španělštiny pro cizince.


Startup firma VocApp Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě nabízí stáže v rámci programu Erasmus+. VocApp je webový/app servis navržen pro studenty a učitele jazyků. Vytváří audio, textové a / nebo vizuální kartičky, které i přesto, že jsou určeny pro studenty cizích jazyků, jsou mimořádně efektivní a jsou lehkým nástrojem na zopakování obsahu ve všech oblastech studia.


Body of European Regulators for Electronic Communication (BEREC) Office – EU Agency based in Riga – Permanent Traineeship Call. There is no closing date for applications, however the agency advice candidates to bear in mind that each year after 30th July, the received applications are checked towards the eligibility criteria.


NATO Internship Programme.


INEPAS is a self-sustaining nonprofit organization committed to funding community development programs in Quetzaltenango, Guatemala and offers:

  • Language Immersion Program: for those whose primary aim is to learn Spanish.
  • Service Learning Program: for those who wish to learn Spanish in the context of voluntary work.
  • Voluntary Internships: both in Social Projects and as an InternationalCo-ordination Assistant.

Organizace Stage Malta nabízí studentům neplacené pracovní stáže na Maltě. Přihlásit se můžete zde.