Zkušební přístup k databázi Communication Source do 20. 3. 2015

Zkušební přístup k databázi Communication Source do 20. 3. 2015 http://bit.ly/trial-communication-source .

Communication Source [EBSCOhost] je předním zdrojem informací pro studium masmediálních a komunikačních studií, komunikační teorie, lingvistiky, organizační komunikace, fonetiky a patologie mluvní komunikace. Obsahuje plný text více než 600 časopisů, index a abstrakt více než 1000 předních titulů, prohledávatelný oborový tezaurus obsahující 4 528 preferovaných a 8 528 nepreferovaných termínů. Pokrývá zpětně do roku 1915 150 titulů, které nejsou dostupné v databázi Communication & Mass Media Complete.

Elektronické informační zdroje jsou dostupné on-line 24 hodin 7 dní v týdnu na Portálu elektronických zdrojů UK http://ezdroje.cuni.cz .

Podrobnosti události

Začátek události
23. 2. 2015 0:00
Konec události
20. 3. 2015 0:00
Místo konání
dostupné on-line
Webové stránky
www.ff.cuni.cz/2015/02/zkusebni-pristup-databazi-communication-source-20-3-2015/
Organizátor
Knihovna FF UK
Typ události
Různé