Zrušeno: Xavier Bach (University of Oxford): „The origins of inflectional classes“

V souvislosti se zrušením výuky a zákazem osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů byla akce zrušena.

Podrobnosti ohledně situace zveřejňujeme na stránce Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí.

Děkujeme za pochopení.

In this lecture, Xavier Bach will examine the diachronic development of inflectional classes in a wide range of language families, showing that they can originate in a series of phenomena including sound change, grammaticalisation, reanalysis, heteroclisis, and existing systems of nominal classification (gender and alienability distinctions), and that each possible source gives rise to a different type of inflectional class system.

The lecture is organized with the support of the European Regional Development Fund-Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).

Podrobnosti události

Začátek události
17. 3. 2020 15:50 - 17:20
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, P116)
Organizátor
Pavel Štichauer (Ústav románských studií FF UK)
Typ události
KREAS
Přílohy
Program