VYVOLENÉ NÁRODY? Kontexty českého a polského mesianismu/excepcionalismu: evropské perspektivy

Česko-polská konference o specifické sebereflexi evropských národů (v komparaci s americkým, ruským a čínským geopolitickým sebepochopením). Přednášky a diskuse probíhají v češtině a polštině, konference je simultánně tlumočena.

Podrobnosti události

Začátek události
9. 10. 2019 10:00 - 16:00
Místo konání
Husova 4a, Praha 1 (Akademické konferenční centrum)
Webové stránky
www.collegium-europaeum.cz
Organizátor
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program