Vernisáž výstavy Felipe Guaman Poma de Ayala: Peruánská Nová kronika a dobrá vláda

Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 12. června od 17:00 ve druhém patře hlavní budovy FF UK.

PERUÁNSKÁ NOVÁ KRONIKA A DOBRÁ VLÁDA

AUTOR FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA

O kronice

Velvyslanectví Republiky Peru v ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy s potěšením představují výstavu plakátů s ilustracemi rodilého peruánského kronikáře Guamana Pomy de Ayala (1535–1616), který projel celou starověkou říši Inků, aby sesbíral údaje o životě a tradicích svých předků a doplnil je výjevy z míst, která sám navštívil.

Ilustrace jsou součástí velkolepého díla, které Poma de Ayala sám sepsal. Rukopis čítá přes dvanáct set stran a je rozdělen do dvou částí. První z nich, „Nová kronika“, skýtá množství informací o říši Inků a o jejich předchůdcích. Ve druhé části, „Dobrá vláda“, autor popisuje křivdy páchané na domorodém obyvatelstvu, vykořisťování a zneužívání moci koloniální správou a navrhuje španělské koruně sociální a vládní reformy, které by bylo vhodné provést v jejích nových koloniích.

Kronika je psána převážně španělsky, místy autor vkládá slova či věty v kečuánštině, jazyce Inků. O jedinečnosti díla svědčí především 398 celostránkových ilustrací, opatřených autorovými vysvětlujícími komentáři. Nová kronika a dobrá vláda je mimořádnou ilustrovanou historií Inků a počátků španělské kolonizace Peru.

Rukopis se věnuje počátkům peruánské historie, jednotlivým inckým panovníkům a jejich manželkám, dále také nařízením, věkovým skupinám, kalendáři, božstvům, šamanům, pohřbívání mrtvých, trestním záležitostem, vězení, písním, palácům, dopravní infrastruktuře, skladování a vládním úředníkům.

Podrobnosti o autorovi a historii kroniky zůstávají zahalené rouškou tajemství. V podstatě vše, co o něm víme, pochází z autobiografických pasáží v kronice. Guaman Poma byl indián. Narodil se do urozené incké rodiny. Pracoval jako tlumočník pro španělské misionáře a úředníky koloniální správy.

Rukopis byl adresován králi Filipu III. Španělskému a zaslán na španělský dvůr, avšak nevíme s jistotou, zda se dostal králi do rukou. Nicméně nějakým způsobem doputoval do Evropy a v roce 1908 byl nalezen v Dánské královské knihovně v Kodani.

Nová kronika a dobrá vláda je zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Praha, červen 2017

Podrobnosti události

Začátek události
12. 6. 2017 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, 2. patro)
Organizátor
Velvyslanectví Republiky Peru v ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Typ události
Pro veřejnost, Výstavy
Přílohy
Exhibition poster