Čeští Neslyšící: 1814–2014

Dne 26. srpna 2014 v 17.30 se ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) uskuteční vernisáž výstavy Čeští Neslyšící: 1814–2014.

Výstavu připravili pracovníci Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK (ÚJKN): Mgr. Radka Nováková ve spolupráci s Bc. Petrem Pánkem, Bc. Karlem Redlichem a Mgr. Andreou Hudákovou, Ph.D.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících na výstavě spolupracuje s Týdnem komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP).

Výstava má za cíl přiblížit široké veřejnosti něco z kultury a historie Neslyšících. Výstava je koncipována tak, že představuje pět význačných osobností (jak slyšících, tak neslyšících), které ovlivnily komunitu českých Neslyšících a letos mají kulaté výročí narození.

Jde o tyto osobnosti:

Václav Frost (200 let od narození) – v 19. století ředitel Pražského ústavu pro hluchoněmé,
Karel Výmola (150 let od narození) – významný ušní lékař, zasloužil se o vznik Prvního českého ústavu pro hluchoněmé v Praze roku 1915 (šlo o druhý ústav pro hluchoněmé v Praze, ale o první, kde se učilo jen česky),
František Kudyn (150 let od narození) – neslyšící učitel v Pražském ústavu pro hluchoněmé (1896–1934), publikoval články v běžném tisku i v časopisech pro Neslyšící,
Mobi Urbanová (100 let od narození) – neslyšící tanečnice a učitelka tance neslyšících dětí, na výstavě je možné zhlédnout minutový záznam jejího tanečního představení z roku 1928,
Josef Zeman (100 let od narození) – „král“ tlumočníků pro Neslyšící, je možno zhlédnout minutový záznam jeho tlumočení při slavnostním zakončení první spartakiády československých Neslyšících v Gottwaldově v roce 1955.

Výstava v úvodu podává základní informace o komunitě českých Neslyšících. Na závěr poté výstava informuje o Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK.

Výstava se skládá z osmi panelů, které jsou v češtině a angličtině. Zároveň však na videu mohou návštěvníci zhlédnout překlad všech panelů do českého znakového jazyka a mezinárodního znakového systému. Výstava je tak přístupná ve 4 jazycích.

Tento týden od 25. do 29. srpna 2014 zároveň na FF UK probíhá Mezinárodní letní škola znakových jazyků s hojnou mezinárodní účastí z celého světa. Účastníci Mezinárodní letní školy znakových jazyků se zúčastní dnešní vernisáže.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 8. 2014 17:30
Konec události
14. 9. 2014 0:00
Místo konání
foyer FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Webové stránky
ujkn.ff.cuni.cz/content/v%C3%BDstava-%C4%8De%C5%A1t%C3%AD-nesly%C5%A1%C3%ADc%C3%AD-1814%E2%80%932014
Organizátor
Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Typ události
Výstavy
Přílohy
Pozvánka