Vernisáž výstavy Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)

Letošní jubilejní rok s sebou přináší řadu oslav a příležitostí. Se vznikem Československa a Polska (1918) souvisí také klíčové události procesu národní emancipace – jaro národů a Slovanský sjezd 1848 či listopadové povstání 1830.

Rádi bychom vás proto pozvali na výstavu Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848), která přibližuje nejen stereotypy „my a oni“, ale představuje také fenomén kulturní výměny, zprostředkování a komunikaci mezi sítěmi polských a českých vědců.

Cílem výstavy je představit, jak Poláci v polovině 19. století vnímali Čechy jako zemi a Čechy jako formující se národ. Nutně tak srovnávali vlastní situaci po listopadovém povstání 1830 s činností české národní elity v době předbřeznové. Zásadní byl pohled publicisty Edmunda Chojeckého, který svýma očima, příznivě a kriticky zprostředkoval českou zkušenost polskému prostředí. Kontakty mezi Čechy a Poláky se osvědčily také během „jara národů“, zejména na Slovanském sjezdu v Praze roku 1848. Obě národní hnutí hledala své místo v západní Evropě i uprostřed ostatních slovanských národů.

Klíčovými představiteli byli na obou stranách učenci. Jak a kde vědci navázali kontakty, jaká byla jejich vzájemná spolupráce, v jakých oblastech docházelo ke kulturní výměně? Šlo nejen o výměnu publikací, ale také o sdílení zkušeností, přenos forem organizace učených společností. V neposlední řadě se jednalo o ocenění a jmenování zahraničních kolegů členy vlastní učené společnosti.

Podrobnosti události

Začátek události
12. 3. 2018 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, 2. patro)
Organizátor
Výstavu pořádají Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pod záštitou Polského institutu v Praze.
Typ události
Pro veřejnost, Výstavy
Přílohy
plakát