Útočiště Česko: Veřejná diskuse k problematice migrantů v ČR

Ústav etnologie FF UK a RefuFest pořádá veřejnou diskuzi o přístupu České republiky k cizincům, kteří si Česko zvolili jako nové místo k životu, nebo zde hledají ochranu před pronásledováním. Klíčovými tématy bude, zda česká společnost potřebuje a chce přijímat přistěhovalce, a zda by stát měl udělovat více azylů. Zaměříme se také na to, jakým útočištěm je pro migranty Česká republika a jak těžké je do ní skutečně patřit.

Tematické okruhy:
1) Potřebujeme uprchlíky? Kolik uprchlíků máme přijímat? Přijímá ČR málo nebo moc uprchlíků? Jak je nastavena azylová politika ČR? Jaké to má důsledky pro vztahy s ostatními evropskými státy? Mohou/budou fungovat kvóty pro přerozdělování uprchlíků v Evropě?
2) Jak integrovat migranty do české společnosti? Co znamená integrace přistěhovalců? Jaký je ideál soužití lidí z různých kulturních prostředí? Jak se nám daří vytvářet předpoklady pro budování pocitu sounáležitosti migrantů s většinovou společností?
3) Chtějí u nás žít cizinci? Jak se žije imigrantům v Česku? S jakými problémy se cizinci v české společnosti setkávají? Jaké jsou z pohledu cizince největší překážky v harmonickém soužití s českou společností?

Diskuse se zúčastní:

Pavel Dymeš – oddělení přesídlování a integrace azylantů, OAMP MV ČR
Vladislav Günter – bývalý ředitel Centra pro integraci cizinců, aktuálně Národní institut pro další vzdělávání
Tomáš Jungwirth – analytik v Asociaci pro mezinárodní otázky
Nataša Chmelíčková – oddělení azylové a migrační legislativy, OAMP MV ČR
Nikolaj Savov – bývalý student migrace
Igor Ševcov – anarchista, student etnologie FF UK

Diskusi moderuje: Petra Lupták Burzová – Ústav etnologie FF UK

Podrobnosti události

Začátek události
17. 5. 2018 15:00 - 17:00
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská)
Organizátor
Ústav etnologie FF UK
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Plakát