Tomáš Káňa: Vše, co jste chtěli vědět o deminutivech, a nemohli najít

Přednáška Tomáše Káni se koná v rámci odborného semináře prof. F. Čermáka v místnosti P016 dne 31. 10. v 9:10 hod.
Anotace:
Deminutiva (zdrobněliny) se v mnoha jazycích dlouho jevila jako celkem nekontroverzní jazykový fenomén. Zdá se však, že modernější a kontrastivní pohledy jakoby tuto jednotnost názoru poněkud narušily. Úvodním tématem přednášky bude souhrn dosavadních pohledů na tento jazykový fenomén a změna perspektivy. Dále se podíváme na možnosti vymezení deminutiv (především v češtině) pomocí jazykových korpusů a korpusových nástrojů. Nebude také chybět stručná revize prostředků běžně tvořících deminutiva a krátký pohled na jejich protějšky v jiných jazycích – především v němčině a v angličtině. K jednotlivým bodům jsou plánovány diskusní bloky.

Doc. Tomáš Káňa, Ph.D., je jeden ze dvou zakladatelů prvního funkčního paralelního korpusu pro češtinu a němčinu (2003), od r. 2005 součást týmu budujícího InterCorp. Působí na Katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU Brno, na Ústavu germanistiky Vídeňské univerzity a na Ústavu germanistiky na univerzitě ve Štýrském Hradci. Deminutiva nepovažuje za svoje „poslání“, ale za obdivuhodný (někdy přeceňovaný) fenomén, který vypadá v každém jazyce jinak, přesto v něčem podobně. Pan docent se zároveň zabývá onomastikou v korpusech.

Podrobnosti události

Začátek události
31. 10. 2018 9:10 - 10:45
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, č. 016)
Webové stránky
https://ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/interni-seminar/
Organizátor
PaedDr. Ilona Starý Kořánová
Typ události
Pro veřejnost