Studentská germanistická konference Pragestt

Ve dnech 23. a 24. 3. 2018 se na Filozofické fakultě UK v místnostech P300, P301 a P317 uskuteční již 8. ročník germanistické studentské konference PRAGESTT, nabízející mladým germanistům, translatologům a didaktikům možnost seznámit se s výsledky bakalářských, diplomových i dizertačních prací kolegů z různých evropských univerzit. Témata konferenčních příspěvků jsou rozdělena do čtyř okruhů – německá literatura, lingvistika, translatologie a didaktika. Z příspěvků je vytvořeno 14 různorodých sekcí, jejichž obsah si je tematicky blízký. V letošním roce bylo z velkého množství zaslaných přihlášek vybráno celkem 43 příspěvků z 12 zemí a 28 různých evropských univerzit.Součástí programu je také zahajovací přednášku prof. Stefana Newerkly z vídeňské univerzity, která se uskuteční 23. 3. 2018 v 9.00 v učebně č. P300 v hlavní budově FF UK.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 3. 2018 8:00
Konec události
24. 3. 2018 19:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Filozofická fakulta UK, hlavní budova, místnosti P300, P301 a P317)
Webové stránky
pragestt.ff.cuni.cz/
Organizátor
studenti Ústavu germánských studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program