Středověká klášterní skriptoria: St. Gallen a Reichenau

Seminář pod dvojím vedením financovaný z Fondu Partnerství (Programu švýcarsko-české spolupráce) seznámí zájemce se specifiky kláštera v St. Gallen na Bodamském jezeře, jeho historií, skriptoriem, autory, kteří zde působili, s přihlédnutím k historii dalších církevních institucí na Bodamském jezeře (zejména Reichenau). Cílem předmětu je představit posluchačům jak počátky kláštera a hlavní osobnosti, které zde působily, tak proměny této instituce v průběhu dalších období. Důraz bude kladen také na praktické seznámení s latinskými autory spjatými s tímto prostředím, četbu textů v latinském orginále a paleografii.

SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE

Podrobnosti události

Začátek události
11. 1. 2016 10:30
Konec události
14. 1. 2016 12:30
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (FF UK, ÚŘLS, posluchárna 147)
Webové stránky
http://urls2.ff.cuni.cz/
Organizátor
Mgr. Iva Adámková, PhD. (ÚŘLS), Franziska Schnoor (Stiftsbibliothek St. Gallen)
Typ události
Kurzy
Přílohy
SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE
Program