Týden humanitních věd 2018 | Estetická dimenze v elitářském a demokratickém vzdělávání: Liessmann vs. Dewey

Liessmann se stal středoevropskou celebritou pedagogické filozofie posledních deseti let. Jeho konzervativní přístup k problémům současného vzdělávání v sobě nese specifickou estetickou dimenzi, která je vnitřně spojena s eurocentrismem, neohellénismem a elitářstvím. Analýza estetické formy některých jeho textů a porovnání jeho přístupu k poznání, vzdělání a estetice s přístupem pragmatisticko-sokratickým (Dewey, Shusterman, Nussbaumová) umožňuje ukázat, v čem vězí slabiny jak konzervativního přístupu ke vzdělávání, tak Liessmannova elitářského postoje. Liessmann vyzdvihuje již fixované estetické artefakty (privileguje pohled do historie, tradici a „paradigmatické vzory“), tím konzervuje prostředí tvorby a vyděluje umění ze sféry reálného života. Pragmaticko-sokratický přístup je naopak založen na umění přítomnosti a na přesvědčení, že estetická zkušenost je funkcí života. Tento druhý přístup uvolňuje prostřednictvím hry a sebevyjádření zaběhlé vzorce jednání a vytváří prostor pro ocenění inovací a porozumění diverzitě.

Doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., (*1975) vystudoval Pedagogickou fakultu MU (1998) a doktorát obhájil v oboru filozofie na Filozofické fakultě MU (2006). Nyní působí na Katedře sociální pedagogiky PdF MU. V roce 2012 strávil studijní stáž podpořenou grantem Fulbrightovy komise v The Center for John Dewey Studies na Southern Illinois University Carbondale (SIUC). Zde se prohloubil jeho zájem o pragmatistickou filozofii a pedagogiku. Pragmatistické principy nyní uplatňuje v analýzách rané a pozdní moderny, nacionalismu a vzdělávání. Tento dlouhodobý odborný zájem vykrystalizoval v právě dokončené monografii Krize instituce školy: Pedagogika a stát mezi dvěma slohy myšlení a jednání (bude publikováno leden 2019).

Podrobnosti události

Začátek události
12. 11. 2018 17:30 - 19:00
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská, Studentský dům)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/2265877796977990/
Organizátor
Společnost pro estetiku AV ČR a studentský spolek Katharsis
Typ události
Konference a přednášky