Proměny Ovidia ve slovech i obrazech

U příležitosti letošního dvoutisícího výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku Publia Ovidia Nasona a v souvislosti s pořádáním šestého ročníku Dne latiny připravily Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech.

Ve vybraných úryvcích je zde představeno nejen Ovidiovo nejznámější dílo Proměny, ale průřez bezmála celou básníkovou tvorbou. Výstava se nesoustředí jen na historii překladů těchto děl do češtiny a jejich srovnání, ale připomíná rovněž antické zdroje Ovidiovy vizuální inspirace a také pozdější reflexi jeho děl v českém renesančním a barokním výtvarném umění. Zachycuje tedy pouhý, a přesto velmi bohatý zlomek fenoménu jménem Ovidius, který tak zásadním způsobem ovlivnil evropskou kulturu.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. od 17.30 v barokním podstřeší Sweerts-Sporckova paláce (Hybernská 3, Praha 1) v souvislosti s mezinárodní konferencí Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace, pořádanou ve dnech 30. 11. – 2.12. 2017. V průběhu prosince 2017 bude výstava k vidění ve 2. poschodí hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2). Do budoucna se počítá s její dlouhodobější instalací v rámci některého z objektů FF UK.

Podrobnosti události

Začátek události
30. 11. 2017 17:30
Konec události
4. 12. 2017 8:00
Místo konání
Hybernská 3, Praha 1 (Šporkův palác), místnost č. 303
Organizátor
Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU
Typ události
Pro veřejnost, Výstavy