prof. Michael Rosen (Harvard University): Why Does Philosophy Have a History?

Abstrakt:

Quine is supposed to have said that two sorts of people are drawn to the study of philosophy: those interested in the history of philosophy and those interested in philosophy. Yet the history of philosophy is itself a philosophical problem – in fact, one of its deepest – for it challenges the very idea that philosophy is rational. Can the challenge be met? What sort of a history does philosophy have – and what sort of a history ought it to have?

Před přednáškou bude prof. Rosenovi udělena čestná medaile Univerzity Karlovy za podporu svobodného rozvoje české filozofie a kultury v dobách komunistické totality.

Podrobnosti události

Začátek události
22. 2. 2018 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost 217, ÚFAR FF UK)
Organizátor
Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK, Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Typ události
Konference a přednášky