Procházka po Královské cestě

Procházka Prahou odhalí vznik, vývoj, význam a historické proměny Královské cesty. Královská cesta, zvaná také Korunovační cesta, bude představena jako symbolické označení trasy spojující území Starého Města, Malé Strany a Hradčan, již absolvovali čeští panovníci se svým průvodem k příležitosti korunovace v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Na procházce bude vedle uměleckohistorického významu klíčových architektonických památek kladen důraz na zmizelý všední i sváteční život obyvatel staré Prahy včetně řemesel, živností, trhů, obchodů a hospod. Opomenuty nebudou ani objekty zmizelé v důsledku reforem Josefa II. nebo stavebních proměn Prahy na přelomu 19. a 20. století, k nimž patřily zvýšené stavebně podnikatelské aktivity a pražská asanace.
Královskou cestou Vás spolu s PhDr. Petrem Kováčem provede PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D., česká kulturní antropoložka a historička umění. Barbara Půtova vydala v roce 2016 v nakladatelství Paseka knihu Královská cesta, která představila publiku existující i zmizelé památky a zaměřila se na kulturní historii s ohledem na každodennost a zmizelý všední a sváteční život obyvatel staré Prahy.

Podrobnosti události

Začátek události
21. 5. 2017 10:00 - 17:30
Místo konání
Královská cesta, sraz zájemců v 10.00 nebo 15.00 u Obecního domu
Organizátor
Stavitelé katedrál a Ústav etnologie FF UK
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost, Různé
Přílohy
Pozvánka