Principy rodové a územní politiky posledních Lucemburků (Korunní země v dějinách českého státu 7)

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na sedmém bienálním kolokviu v rámci tradičního cyklu Korunní země v dějinách českého státu. Kolokvium je plánováno především jako diskusní setkání, jehož tématem je vliv lucemburské politiky na konci 14. a počátku 15. století na státoprávní, společenské a kulturní proměny zemí České koruny.

Ústav českých dějin FF UK

Archiv hlavního města Prahy

Podrobnosti události

Začátek události
9. 4. 2014 11:00
Konec události
10. 4. 2014 14:00
Místo konání
reprezentační prostory Archivu hlavního města Prahy v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1
Organizátor
Ústav českých dějin FF UK, Archiv hlavního města Prahy
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program