Prezentace knihy Filosofie logiky

Knihu představí autoři Jaroslav Peregrin a Marta Vlasáková spolu s Vítem Punčochářem.

Jaroslav Peregrin, Marta Vlasáková: Filosofie logiky

Kniha je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány. Na jedné straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie logiky zápasí, často vznikly mnohem dříve než v době, kdy se objevila moderní logika; na druhé straně se ale snaží ukázat, že je tu specifický druh filosofických problémů týkajících se logiky, který skutečně vznikl až se vznikem moderní logiky a kterému dosud není věnována patřičná pozornost. Kromě tradičních témat (například problematika logických paradoxů, vymezení logické formy, logické zachycení „obecnin“ aj.) se tudíž práce zabývá i ryze novodobými problémy logiky (spojenými například s axiomatizací logických kalkulů a vytvářením jejich množinových modelů, s otázkou jejich úplnosti a neúplnosti, či s bující pluralitou logických systémů). Kniha je psána tak, aby byla srozumitelná nejenom úzkému okruhu odborníků; je tedy vhodná pro studenty různých oborů, kteří přicházejí s logikou do styku, i pro zájemce o logiku z řad široké odborné veřejnosti.

Kniha bude na místě k prodeji za 200 Kč.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 11. 2017 19:15 - 20:45
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Knihovna Jana Palacha)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/167485047171713/
Organizátor
Praxis
Typ události
Pro veřejnost, Publikace