Představení knihy Sláva republice!

Kniha Sláva republice! editorského kolektivu Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler a Miroslav Michela popisuje vznik a fungování československého „státního kalendáře“ a jeho recepci v mnohonárodnostním státu. Ten byl reprezentován oslavami narozenin prezidenta, Prvního máje, bitvy u Zborova, Jana Husa, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava a především dne nezávislosti 28. října. Prostřednictvím studia svátkové praxe tak přináší specifický pohled do života v meziválečném Československu.

Jak probíhala konstrukce identit a hodnot pomocí těchto svátků? A byly národní, nebo státní? Měly svátky exkluzivní, nebo naopak inkluzivní potenciál ve vztahu k dalším národům a národnostem v Československu? Jak důležitá byla manifestace ve veřejném prostoru? A jaký význam komemorativní kultura vlastně měla?

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět editor publikace dr. Vojtěch Kessler (Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství), spoluautorka dr. Eva Hajdinová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), prof. Milena Bartlová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) a dr. Kamil Činátl (Ústav českých dějin FF UK v Praze). Debatu bude moderovat Mgr. Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů).

Knihu z produkce Nakladatelství Academia bude na místě možné zakoupit se slevou 25 %.

Podrobnosti události

Začátek události
13. 11. 2018 19:15 - 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 200)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/300959607171597/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Pro veřejnost