Přednáška profesorky Dorothee Rösenberg

Přednáška La Bohème et la Tchécoslovaquie dans l'(auto)biographie de Rita Schober, romaniste allemande, se zabývá osobností Rity Schoberové (1918–2012), která se narodila v Rumburku. Své mládí prožila v československých Sudetech, studia zahájila na Karlově universitě v Praze, promovala na samém konci Protektorátu na Německé universitě v Praze a v roce 1946 byla z obnoveného Československa vysídlena do sovětské okupační zóny v Německu. Stala se žačkou Victora Klemperera a rychle stoupala po vědeckých i mocenských příčkách NDR. Je dosud mezinárodně uznávanou badatelkou v díle Émila Zoly. Zanechala po sobě fragmentární paměti, v nichž se zrcadlí propletenost dějin německých a československých i spletitost vlastních dějin vědy. Přednášející tyto paměti představí v konfrontaci s pamětmi Victora Klemperera a s dobovými událostmi.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 3. 2019 18:00 - 20:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (posluchárna 104)
Organizátor
Pražský lingvistický kroužek, KREAS
Typ události
KREAS
Přílohy
Pozvánka
Pozvánka