Pohlížeti na vlámské koberce obrácené naruby: prezentace monotematického čísla latinskoamerického translatologického časopisu Mutatis Mutandis

Mirar los tapices flamencos por el revés

Pohlížeti na vlámské koberce obrácené naruby

Prezentace monotematického čísla latinskoamerického translatologického časopisu Mutatis Mutandis (9, 2, 2016) vydaného k nedožitým devadesátinám Jiřího Levého (1926–1967).

Na přípravě čísla se edičně i autorsky výrazně podíleli pedagogové z několika pracovišť FF UK (Ústav translatologie, Ústav románských studií, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií) i akademici z dalších českých univerzit (Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technická Univerzita v Liberci), ze zahraničních pracovišť je zastoupena Brazílie, Kolumbie, Španělsko a Ukrajina.

Prezentace proběhne ve spolupráci s Universidad de Antioquia, Medellín (Kolumbie) v sále Institutu Cervantes, Na Rybníčku 536/6, Praha 2 dne 13. 12. 2016 v 17.00.

Moderuje:

prof. PhDr. Jana Králová, CSc., Ústav translatologie FFUK

Formou videokonference se prezentace zúčastní vědecké spolueditorky tohoto monotematického čísla:

Dr. Paula Andrea Montoya Arango. Překladatelka, translatoložka. Pedagogicky působí v programu překladatelství na Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie. Je členkou translatologické výzkumné skupiny na téže univerzitě, řídí časopis Mutatis Mutandis Revista Latinoamericana de Traducción.

Doc. Martha Pulido. Od r. 1998 působí v programu překladatelství na Universidad de Antioquiea, Medellín, Kolumbie. V současné době je hostující profesorkou v postgraduálním programu překladatelství na Universidade Federal da Santa Catalina v Brazílii.

Počítá se také s osobní účastí autorů vybraných studií z FF UK a dalších českých univerzit.

Jednacím jazykem je španělština, simultánní tlumočení do češtiny zajištěno.

Podrobnosti události

Začátek události
13. 12. 2016 17:00
Místo konání
Na Rybníčku 536/6, Praha 2 (sál Institutu Cervantes)
Webové stránky
http://praga.cervantes.es/FichasCultura/Ficha111507_63_12.htm
Organizátor
Instituto Cervantes
Typ události
Publikace