Peter Auer: 50 Years of German-Related Sociolinguistics

Přednáška tematizuje některé aspekty vývoje německé sociolingvistiky. V 60. letech byl obor pod silným angloamerickým vlivem někdy redukovaným na pojmy Defizithypothese (deficit hypothesis), Differenzhypothese (difference hypothesis) nebo korelační (kvantitativní) přístup kontrastující s etnografickou (kvalitativní) sociolingvistikou. Německá sociolingvistika se časem emancipovala v rámci evropských souvislostí a domácích tradic výzkumu, a to hlavně v oblasti historické sociolingvistiky, výzkumu jazyka po roce 1989 („Wende“-Forschung), sociolingvistiky polycentrických a polyetnických jazyků, ale i ve výzkumu sociolektů (jazyk mladších věkových skupin). Přednáška ukazuje, že emancipační proces německého bádání ovlivňují danosti evropského jazykového a komunikačního prostoru.
Přednáška bude proslovena anglicky.

Podrobnosti události

Začátek události
11. 12. 2014 17:30 - 19:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost č. 18)
Organizátor
Ústav germánských studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky