Mariola Szymczak-Rozlach: Jazykové a kultúrne tabu v slovanských jazykoch

Přednáška Marioly Szymczak-Rozlach ze Slezské univerzity se koná v rámci semináře Aktuální otázky sociolingvistiky.

S termínom a pojmom tabu, tabuizovaný, odtabuizovať sa stretávame čoraz častejšie v dnešnom jazyku, napr. v publicistike. Používa sa vo význame spoločenského zákazu hovoriť a písať otvorene a kriticky o niektorých spoločensky a politický chúlostivých témach. Je to veľmi široký pojem, ktorý funguje v antropológii, etnografii, psychológii, kulturológii, náboženstve a, samozrejme, v lingvistike. Aj takto široko chápaný termín má priamy vzťah k jazykovému vyjadreniu. Ide teda aj o otázku lingvistickú, zasahujúcu do mnohých oblastí spoločenského a jazykového styku, vyžadujúcu interdisciplinárny prístup.

V mojich výskumoch cieľom je ukázať, ako sa tento pojem vyvíja a mení. Ako vidno, termín tabu zaznamenal značné rozšírenie od pôvodného významu a to zhodne v rozličných jazykoch. V západoslovanských jazykoch (poľština, čeština, slovenčina) sú mechanizmy a zdroje slovného tabu podobné. Možno to vysvetliť tým, že tieto jazyky patria do jedného kultúrneho okruhu, majú spoločné slovanské korene, spoločnú tradíciu, čo vplývalo a naďalej vplýva na podobu spoločenských mechanizmov utvárania tabu. Okrem toho politické a sociálne zmeny, ktoré sa v Poľsku aj na Slovensku udiali po roku 1989, ale vlastne už aj predtým postmoderná kultúra posledných desaťročí vôbec, uvoľnili rozličné spoločenské konvencie a umožnili otvorenie mnohých tém, ktoré sa v rozličnej miere v rozličných obdobiach považovali za spoločenské tabu alebo sa nejakým spôsobom diskriminovali, obchádzali a zamlčovali.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 4. 2019 14:10 - 15:40
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost 419a)
Organizátor
Marián Sloboda (KSES FF UK) a Jiří Nekvapil (ÚLING)
Typ události
Konference a přednášky