Maria Todorova: What is Useful about the “post-” in East European Studies? On post-colonialism, post-socialism, and historical legacies

Ústav etnologie FF UK srdečně zve všechny zájemce na přednášku prof. Marie Todorovy (University of Illinois at Urbana-Champaign) s názvem What is Useful about the “post-” in East European Studies? On post-colonialism, post-socialism, and historical legacies.

Předmětem přednášky bude reflexe způsobů užívání konceptu post-kolonialismu a dalších „post-“ konceptů a otázka jejich nosnosti, coby analytických kategorií, v rámci výzkumu východní Evropy. Ve své lekci bude hájit přístup zohledňující historickou (časovou a prostorovou) konkrétnost. Přednáška bude pronesena v angličtině.

Akce je podpořena z projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734) financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Podrobnosti události

Začátek události
15. 5. 2019 14:00 - 15:30
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (místnost 138)
Organizátor
Ústav etnologie FF UK
Typ události
Konference a přednášky