Kurz CŽV: Sociální výzkum v kostce

Kurz Sociální výzkum v kostce (Jak připravit a realizovat vlastní výzkum) je určen pro zaměstnance (neziskových) organizací, zájemce z řad širší veřejnosti a studenty jiných oborů, kteří plánují vlastní výzkum nebo chtějí porozumět principům jeho realizace. Účast nevyžaduje předchozí znalost sociologie či jejích metod. Výuka probíhá intenzivní formou pod vedením týmu lektorů, kteří se budou účastníkům věnovat skupinovou i individuální formou. Cílem kurzu je připravit účastníky na samostatnou realizaci výzkumu. Struktura kurzu odpovídá postupu přípravy a realizace výzkumného projektu a provede účastníky všemi jeho fázemi.

Podrobnosti události

Začátek události
2. 10. 2015 0:00
Místo konání
Celetná 20, Praha 1
Webové stránky
http://sociologie.ff.cuni.cz/node/324
Organizátor
Katedra sociologie FF UK, Eva Kyselá
Typ události
Kurzy
Přílohy
Program