Kruh přátel českého jazyka | Věra Dvořáčková: Bohuslav Havránek mezi vědou a politikou

Anotace

Bohuslav Havránek patří bezesporu mezi nejvýraznější postavy české, resp. československé lingvistiky. Byl nejen talentovaným a všestranným lingvistou, ale též schopným organizátorem a stratégem, který zejména po skončení druhé světové války nabyl značné moci a vlivu. Zároveň se však po roce 1948 musel vyrovnávat se skutečností, že ve funkcích, které zastával, nebylo možné stát stranou oficiální politiky a ideologie.

Cílem této přednášky je tak představit Bohuslava Havránka v roli vrcholného reprezentanta vědy čelícího nejen přirozeným výzvám svého oboru, ale též dobovým okolnostem překračujícím nezřídka hranice absurdity.

Podrobnosti události

Začátek události
3. 4. 2024 18:00
Místo konání
FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost č. 18)
Organizátor
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Typ události
Konference a přednášky