Konference vybraných vědeckých týmů AV ČR: uzávěrka registrace

Konferenci vybraných vědeckých týmů AV ČR pořádá Vědecká rada AV ČR ve čtvrtek 24. března 2016 od 9:00.

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 přineslo unikátní vhled do dění v AV ČR. Vědecká rada AV ČR se rozhodla využít této příležitosti k přiblížení aktuálního stavu výzkumu prováděného v AV ČR širší odborné i laické veřejnosti formou jednodenní konference vybraných vědeckých týmů. Výběr vědeckých týmů, které se zúčastní konference, se řídil doporučením oborových komisí pro hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014, složených převážně ze zahraničních odborníků. Kritériem výběru byla – kromě vysoké kvality výzkumu – zejména oborová reprezentativnost, atraktivita pro široké spektrum účastníků konference a perspektiva dalšího rozvoje problematiky. Z celkového počtu téměř 400 hodnocených týmů v AV ČR bylo k prezentaci na konferenci doporučeno 13 týmů.

Registrace je možná nejpozději do pátku 18. března na e-mailové adrese scicounc@kav.cas.cz.

Účast na konferenci je bezplatná.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 3. 2016
Místo konání
Národní 3, Praha 1 (Kancelář AV ČR, zasedací místnost č. 206)
Webové stránky
http://www.cas.cz/sd/udalosti/kalendar/160324-konferenci-vybranych-vedeckych-tymu-av-cr.html
Organizátor
Vědecká rada AV ČR
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
program