CfP: 18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů: Jazyk jako nástroj manipulace

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci. Jaká jsou ústřední témata letošního ročníku?

Jedním z možných etymologických výkladů slova „manipulace“ je manus pellere, tj. „mít v dlani něčí dlaň = mít někoho v hrsti“.

 • Jaká je hranice mezi persvazí jako způsobem dosahování vytyčených cílů a manipulací jako metodou dosahování cílů za každou cenu (tedy mít pak „někoho v hrsti“)? (srov. např. Grzegorczykowa 1991, Wróbel 2008)
 • Jazyk bývá prezentován nejen jako nástroj manipulace, ale i útlaku, represe a petrifikace systému sociálních hodnot (srov. např. Mey 1985). Souvisí jazyková manipulace s určitými vzorci sociální interakce?
 • Jaké manipulační techniky jsou používány ve volebních kampaních, ve sdělovacích prostředcích? Jsou zneužívána slova jako svoboda, demokracie, dialog?
 • Jak s námi pomocí jazyka manipuluje reklama?
 • Jak fungoval jazyk jako nástroj manipulace v historii?
 • Dominující fenomén současnosti je rychlost (srov. Slouková 2000). Jak zasahuje informační zrychlení naši komunikaci pomocí jazyka? Jak toto zrychlení „uplatňuje nad námi svou moc“?

Jak má reagovat lingvistika či interdisciplinární obory jako sociolingvistika, psycholingvistika, pragmatika, ale např. i etnolingvistika, interkulturní lingvistika nebo kontrastivní lingvistika? Jak si s problémem poradí překladatelé? Co na to pedagogové a vyučující filologických a humanitních oborů?

Kdo se může přihlásit?

Jako referující kdokoliv, kdo:

 1. a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci…,
 2. b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,
 3. c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.

Jako diskutující kdokoliv, kdo splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky.

Jak se bude mluvit?

Česky/slovensky, anglicky

O čem se bude mluvit?

a) Referáty:

 • na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

b) Workshopy:

v rámci setkání bude otevřeno několik workshopů:

Diachronní workshop
Robert Dittmann

Čeština jako cizí jazyk
Pavla Poláchová a Kateřina Szokalová

Jazyk – věc veřejná
Eva Nováková  

Média a manipulace
Michaela Kopečková a Lada Rybníčková

V rámci konference se uskuteční 7. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přihláška na konferenci:

 • termín přihlášky 15. dubna 2017
 • registrační formulář a abstrakt příspěvku zašlete na adresu lingviste@upol.cz
 • oznámení o přijetí příspěvku akademickou komisí nejpozději 4. května 2017

Další pokyny:

sledujte prosím průběžně informace na http://mladilingviste.upol.cz/

Akademická komise:

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)

prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR)

doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (FPF SLU Opava)

doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. (FF OU Ostrava)

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (FF UP Olomouc)

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (FF MU Brno)

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (FF UP Olomouc)

prof. Dr. habil. Peter Kosta (University of Potsdam)

prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF MU Brno)

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK Praha)

prof. Anna Maria Perissutti, Ph.D. (University of Udine)

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha)

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc)

prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (FF UP Olomouc)

prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)

doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (FF UK Praha)

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (FF UP Olomouc)

doc. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF UP Olomouc)

Finanční záležitosti:

 • konferenční poplatek 1200,- Kč (úhrada nákladů na vydání příspěvků z konference)
 • konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účetkonference, a to do 9. května 2017

Důležité údaje pro platbu:
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99215061

specifický symbol: bude každému účastníkovi sdělen po přijetí příspěvku

SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

Pozn.: Konferenční poplatek je možno zaplatit i na místě, při prezenci (doklad o zaplacení bude vydán).

Další aktivity:

 • večerní posezení v hospůdce
 • procházka po Olomouci, výlety do okolí (např. na Svatý Kopeček)

Organizační tým:

Božena Bednaříková (vedoucí org. týmu)

Kristina Dokulilová

Jitka Horáková

Denisa Jensenová (redaktorka sborníku)

Michaela Kopečková

Eva Nováková

Monika Pitnerová

Pavla Poláchová

Lada Rybníčková

Kateřina Szokalová

Pavlína Stůjová (redaktorka sborníku)

Těšíme se na včasnou odpověď a na setkání v Olomouci!

za organizační tým

Božena Bednaříková

 

Adresa:

Božena Bednaříková

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého

tř. Svobody 26

771 80 Olomouc

Tel.:  00420 585 633 145

 

Důležitá data:
15. dubna 2017: přihláška na konferenci

(registrační formulář + abstrakt)
4. května 2017: oznámení o přijetí příspěvku
9. května 2017: zaplacení konferenčního poplatku
15.–17. května 2017: konference

Podrobnosti události

Začátek události
15. 4. 2017
Místo konání
tř. Svobody 26, Olomouc (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Webové stránky
http://mladilingviste.upol.cz/
Organizátor
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Typ události
Calls for papers