BRASIL 2017

Ve spolupráci Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Střediska ibero-amerických studií a Institutu pro studium strategických regionů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze a Společnosti českých portugalistů se dne 29. května 2017 uskuteční seminář Brasil 2017.

Rádi bychom si společně připomněli šedesát let existence samostatného oboru portugalská filologie na Univerzitě Karlově, padesát let fungování Střediska ibero-amerických studií FF UK, ale též zareagovali na fakt, že Česká republika získala statut pozorovatele Společenství portugalsky mluvících zemí (CPLP).

Hlavním cílem je zprostředkovat setkání českých brazilianistů a vůbec všech, kteří mají co do činění s Brazílií, a to v co nejširší oblasti zájmů – v lingvistice, literární vědě, historii, studiu vzájemných vztahů, v umění, politologii, diplomacii či obchodních kontaktech. Protože je cílem semináře zároveň propagace tématu brazilských dějin a kultury mezi širší akademickou a laickou veřejností, bude hlavním jazykem setkání čeština. Seminář nabízí příležitost pro vzájemné setkání, sdílení zkušeností a výměnu informací formou prezentací našich vědeckých, ale i jiných aktivit. Výsledkem semináře bude kolektivní monografie.

Podrobnosti události

Začátek události
29. 5. 2017 9:00 - 17:30
Místo konání
Josefská 6, Praha 1 (Oettingenský palác)
Webové stránky
sites.ff.cuni.cz/brasil/
Organizátor
Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Středisko ibero-amerických studií a Institut pro studium strategických regionů FF UK, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze a Společnost českých portugalistů
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program