Společnost, právo a politika

Domů

Program
Příspěvky
Fotogalerie
Videozáznam
Pro účastníky
Kontakt

Konferenci Společnost, právo a politika pořádala Filozofická fakulta UK společně s Nejvyšším soudem ČR. Jednalo se o čtvrtý ročník konference, kterou Nejvyšší soud ČR organizuje ve spolupráci s partnery ze sféry politické (se Senátem Parlamentu ČR v roce 2011 a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v roce 2013) a akademické (s Právnickou fakultou UK v roce 2012). Téma tohoto ročníku navazovalo na témata předchozích (Spravedlnost v právním státě, Odpovědnost v demokratickém právním státě, Stát a jednotlivec) a mělo ambici být výzvou současnému dění ve společnosti.

Dosavadní ročníky se setkaly s velkým ohlasem jak u odborníků z teorie i praxe, tak u studentů a začínajících právníků. Nejvyšší soud s nabídkou konference oslovuje zákonodárce z hlediska jeho participování na naplňování ideje demokratického právního státu (tvorba práva); stejně tak je ovšem potřebné oslovit i instituce stojící stranou politického dění, neboť základní funkcí práva je regulovat společenské vztahy. Žijeme v době, kdy sílí hlasy o nevymahatelnosti práva, dochází k manipulování se společenskými hodnotami a šíří se pocit destabilizace společnosti. Proto se konference v roce 2014 konala opět v instituci, která sama o sobě nabízí hledání širších souvislostí a zároveň je místem předurčeným k diskusi.

Dva tematické panely soustředily odborníky z různých profesí, které s právem souvisejí. Šlo jednak o odborníky přímo z resortu justice, jednak o teology, filozofy či politology, kteří se zabývají dopady problému výkladu a aplikace práva na právní vědomí společnosti a dokážou tyto problémy nejen identifikovat, ale také nastínit možnosti jejich alespoň částečného řešení. Základním smyslem konference je posilovat schopnost každého orientovat se ve společenském dění tak, aby byl jeho subjektem, a nikoliv objektem.