Mahara

Přístup k e-portfoliu Mahara najdete zde.

Na Univerzitě Karlově jek dispozici nástroj Mahara, který funguje jako sesterský projekt Moodle. Cílem nástroje je vytvoření komunitního prostředí pro tvorbu a sdílení e-portfolií. Studenti i akademici si v něm mohou tvořit svá portfolia vypovídající o úrovni vzdělání a kariérním postupu – osobní sbírky informací týkající se vzdělání, osobního růstu, schopností, dovedností, plánů, cílů a prací (esejí, seminárních prací, prezentací aj.). Mahara využívá principů Web 2.0 a sociálních sítí, umožňuje tedy komunikovat s dalšími uživateli a vytvářet skupiny, kde si mohou uživatelé vzájemně hodnotit a komentovat svá portfolia.

Přístup do Mahary je možný přes tento odkaz nebo prostřednictvím e-learningového nástroje Moodle, kde je přímý odkaz na Maharu na titulní stránce. Do Mahary se uživatelé UK následně přihlásí prostřednictvím CAS.

Aktuálně (25.8.2023): Po upgradu Moodle se rozbilo spojení s portfoliem Mahara. Problém spočívá v přenosu interpunkce v uživatelských profilech. Pokud se právě nyní potřebujete dostat do Mahary, lze to nouzově takto:

  1. V uživatelském profilu v Moodle (https://dl1.cuni.cz/) je třeba odstranit interpunkci u jména a příjmení a změnu uložit.
  2. V pravém panelu na hlavní stránce pak kliknout na odkaz vedoucí do Mahary (nebo v nové záložce otevřít https://umim.to/) a přihlásit se.

Návody k práci s nástrojem Mahara

  • Ovládání e-portfolia Mahara (2020). [PDF]
  • Přístup k e-portfoliu Mahara pro absolventy (2021) [PDF]

Záznamy školení:


Máte zájem o účast na školení nebo seminář k e-learningovým nástrojům?

Máte dotazy ohledně e-learningových nástrojů? Kontaktujte nás!

elearning@ff.cuni.cz

Kontakt pro podporu e-learningu na FF UK.