Aktuality

Elektronické informační zdroje

úplný seznam aktuálně přístupných databází pro FF UK

EIZ: Kde je hledat?

POZOR: Vzhledem k přechodu na nový knihovní systém nemusí být veškeré informace na stránce aktuální a je možné, že některé odkazy nebudou fungovat. Za případné problémy se omlouváme, na veškerých aktualizacích průběžně pracujeme. Děkujeme za pochopení.
icon_ukaz

Centrální vyhledávač UKAŽ (http://ukaz.cuni.cz)

UKAŽ („centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž“) umožňuje prohledávat současně tištěné, digitalizované a elektronické informační zdroje dostupné na Univerzitě Karlově. Z jednoho místa tak můžete snadno vyhledávat knihy, články, časopisy, vysokoškolské práce, konferenční materiály atd. potřebné ke studiu či vědecké práci. Více o UKAŽ naleznete zde.

UKAŽ kromě vyhledávání informačních zdrojů mj. umožňuje:

  • Zobrazit a prodloužit si své výpůjčky
  • Zadat si rezervaci (požadavek) na dokument (rozpůjčovaný / ze skladu)
  • Ukládat si vyhledané záznamy do Oblíbených
  • Vyexportovat si údaje o dokumentu do citačního manažeru nebo poslat na e-mail
  • Ověřit si dostupnost elektronického časopisu nebo knihy na UK

Návody pro práci s UKAŽ naleznete zde.


icon_pez

Portál elektronických zdrojů – PEZ (http://ezdroje.cuni.cz)

Na portálu elektronických zdrojů (PEZ) najdete přehled předplácených oborově specializovaných databází tříděných abecedy či dle fakult a oborů. Za pozornost stojí i doporučené volně dostupné zdroje (v režimu Open Access) a zkušební přístupy k vybraným databázím.

Jak se dostat z PEZ na licencované zdroje?

Rozlišují se dva způsoby přístupu k licencovaným (tj. předpláceným) zdrojům, které jsou v PEZ označené symbolem oranžového zamknutého zámku – : Přímý přístupvzdálený přístup.

  • Přímý přístup využijete, sedíte-li u počítače v rámci počítačové sítě UK (např. ve fakultních knihovnách, na katedře atp.)
  • Vzdálený přístup vám přijde vhod, sedíte-li mimo svou fakultu a UK. Tj. například doma, na koleji či v kavárně. Pro vzdálený přístup je potřeba přihlásit se zadáním svého přihlašovacího jména a hesla. Jsou to ty samé údaje, které použiváte při práci se Studijním informačním systémem (SIS).

K Open Access a volně dostupným zdrojům (označené v PEZ jako  ) nebudete potřebovat žádné přihlašování ani nic jiného.


icon_scholar

Vyhledávač Google Scholar (http://scholar.google.com)

Velmi užitečným doplňkem k univerzitním nástrojům pro vyhledávání EIZ může být veřejně přístupný univerzální vyhledávač vědecké literatury. Scholar nabízí jednoduché a přehledné prostředí, které dobře znáte z vyhledávače Google. Velký podíl prohledávaných zdrojů nabízí přímý odkaz na plný text. Google Scholar lze navíc propojit s katalogy knihoven, které navštěvujete a díky službě SFX se tak snadno dostanete i na zdroje, které knihovny či univerzita předplácí.


Kde hledat elektronické verze závěrečných prací?

K elektronickým verzím vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na UK se nejsnáze dostanete Centrální vyhledávač UKAŽ (http://ukaz.cuni.cz), buďto odkazem u záznamu práce, anebo v nabídce „Báze pro vyhledávání“ vyfiltrujte kvalifikační práce zvolením možnosti „VŠ kvalifikační a závěrečné práce“.

Pokud hledáte práce, které byly obhájené v nedávné době, můžete zkusit vyhledávat i přímo v Digitálním repozitáři UK na adrese: https://dspace.cuni.cz.


Nevíte si rady s EIZ? Přihlaste se na seminář!

Pokud si nejste jistí jak s EIZ pracovat, jak zdroje hledat a orientovat se v nich, můžete se přihlásit na některý z nabídky seminářů, které pro vás Knihovna FF UK pořádá. Na seminářích budete mít možnost zeptat se přímo na cokoliv, s čím si nevíte rady. Podívejte se na nabídku seminářů EIZ zde.


Máte další otázky na elektronické zdroje? Přečtěte si prosím často kladené dotazy a pokud v nich nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte nás!

eiz@ff.cuni.cz