Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Agenda

 


Kontakty

Pokud si nejste jistí, na koho přesně své dotazy směřovat, pište na hromadný e-mail: odsak@ff.cuni.cz .

Proděkan pro vědu a výzkum

Konzultační hodiny: 
Úterý – 15:00 – 16:00
nebo po předchozí domluvě

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

místnost č. 3

+420 221 619 395

Vedoucí oddělení

Konzultační hodiny: po předchozí dohodě

Pověřená vedoucí:

Mgr. Marcela Bubelová,
marcela.bubelova@ff.cuni.cz

místnost č. 3
+420 221 619 332
Chat v MS TEAMS

Referentky doktorského studia

Konzultační hodiny: dle úředních hodin
Bc. Veronika Řehová,
veronika.rehova@ff.cuni.cz
 • Zástupkyně vedoucí oddělení
 • studijní programy filologie
 • fakultní koordinátorka pro disertační práce.
místnost č. 4
+420 221 619 319
Chat v MS TEAMS
Martina Baslová,
martina.baslova@ff.cuni.cz
místnost č. 4
+420 221 619 320
Chat v MS TEAMS
Mgr. Eva Votavová,
eva.votavova@ff.cuni.cz
místnost č. 4
+420 221 619 836
Chat v MS TEAMS
Každý den přítomna jen do 15:00

Referent pro promoce

 

 

Konzultační hodiny: po předchozí dohodě
 
Mgr. Jan Brož
jan.broz@ff.cuni.cz
 • organizace promocí
místnost č. 126
+420 221 619 324

Koordinátorky akademických kvalifikací a VR FF UK

Konzultační hodiny: po předchozí dohodě
Mgr. Marcela Bubelová,
marcela.bubelova@ff.cuni.cz
pro agendu habilitačních a jmenovacích řízení využívejte primárně e-mail: vrak@ff.cuni.cz
 • habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem,
 • administrace Vědecké rady FF UK,
 • čestné vědecké hodnosti
 • program Cooperatio

místnost č. 3

+420 221 619 332
Chat v MS TEAMS
 • habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem,
 • administrace Vědecké rady FF UK,

Mgr. Jana Pavlíčková Rodičovská dovolená, dlouhodobě nepřítomna.

Ekonomická agenda

Veronika Nykodýmová
veronika.nykodymova@ff.cuni.cz
 • administrace příspěvků na cestovní výdaje v rámci doktorského studia, vědecké rady a habilitačních a jmenovacích řízení
 • office managment

místnost č. 3

Kolegyně z Oddělení informačních systémů FF UK

Bc. Radka Křivánková,
sis@ff.cuni.cz
Podpora SIS pro doktorské studium. K dispozici PO – ČT. Voršilská 1; místnost č. V421
+420 771 127 621
Chat v MS TEAMS
Bc. Petra Ptáčková,
petra.ptackova@ff.cuni.cz
doktorandská a účelová stipendia místnost č.4
+420 221 619 393

Chat v MS TEAMS

 

 


Agenda oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací je dána Organizačním řádem děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Oddělení zajišťuje zejména:

 • agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia v těchto
  programech v cizích jazycích,
 • agendu oborových rad doktorských studijních programů
 • organizaci studentského hodnocení výuky v doktorských studijních programech,
 • základní podporu pro uživatele Studijního informačního systému univerzity (dále jen
  „SIS“) v rámci agendy studia v doktorských studijních programech,
 • organizaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • agendu čestných hodností
 • administrativní agendu činnosti Vědecké rady fakulty,
 • administrativní podporu vzniku a případného ukončení činnosti fakultních center a
  jejich evidenci.

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
přízemí, místnosti č. 3 a 4

Kontakty na pracovníky: zde.
Hromadný e-mail: odsak@ff.cuni.cz


Úřední hodiny 

Mimo úřední hodiny pouze po domluvě
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře – doktorské studium
Úřední deska