Fakulta

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Agenda

Stránky Oddělení jsou nyní v rekonstrukci. Děkujeme za pochopení.
The website of Phd. and Academic Qualifications office is under construction. Thanks for your understanding.

Kontakty

Pokud si nejste jistí, na koho přesně své dotazy směřovat, pište na hromadný e-mail: odsak@ff.cuni.cz .

Proděkan pro vědu a výzkum

Konzultační hodiny: 
úterý 15:00 – 16:00 a po předchozí dohodě

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

místnost č. 3

+420 221 619 395

Vedoucí oddělení

Konzultační hodiny: po předchozí dohodě
Mgr. Martina Provázková,
martina.provazkova@ff.cuni.cz

místnost č. 3

+420 221 619 385
Chat v MS TEAMS

Referentky doktorského studia

Konzultační hodiny: dle úředních hodin
Bc. Veronika Řehová,
veronika.rehova@ff.cuni.cz
 • Zástupkyně vedoucí oddělení
 • studijní referentka pro studijní programy filologie
 • fakultní koordinátorka pro disertační práce.
místnost č. 4
+420 221 619 319
Chat v MS TEAMS
Martina Baslová,
martina.baslova@ff.cuni.cz
místnost č. 4
+420 221 619 320
Chat v MS TEAMS
Mgr. Eva Votavová,
eva.votavova@ff.cuni.cz
místnost č. 4
+420 221 619 836
Chat v MS TEAMS

Referentka pro promoce, ocenění a mobility akademiků

 

Konzultační hodiny: po předchozí dohodě
Pozice dočasně neobsazena, zastupuje vedoucí, Mgr. Martina Provázková 
 • ceny a ocenění,
 • administrace příspěvků na cestovní výdaje v rámci doktorského studia a habilitačních a jmenovacích řízení,
 • promoce,
 • obhajoby disertačních prací v režimu cotutelle
místnost č. 3
+420 221 619 305

Koordinátorka akademických kvalifikací a VR FF UK

Konzultační hodiny: po předchozí dohodě
Mgr. Marcela Bubelová,
marcela.bubelova@ff.cuni.cz
 • habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem,
 • administrace Vědecké rady FF UK,
 • čestné vědecké hodnosti

místnost č. 3

+420 221 619 332
Chat v MS TEAMS
Mgr. Jana Pavlíčková Rodičovská dovolená, dlouhodobě nepřítomna.

Kolegyně z Oddělení informačních systémů FF UK

Bc. Radka Křivánková,
sis@ff.cuni.cz
Podpora SIS pro doktorské studium. K dispozici PO – ČT. místnost č.4 Chat v MS TEAMS
Bc. Petra Ptáčková,
petra.ptackova@ff.cuni.cz
doktorandská a účelová stipendia místnost č.4
+420 221 619 393

Chat v MS TEAMS


Agenda oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací je dána Organizačním řádem děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Oddělení zajišťuje zejména:

 • agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia v těchto programech v cizích jazycích,
 • agendu imatrikulací a promocí v doktorských studijních programech,
 • agendu oborových rad doktorských studijních programů,
 • organizaci studentského hodnocení výuky v doktorských studijních programech,
 • základní podporu pro uživatele Studijního informačního systému univerzity (SIS) v rámci agendy studia v doktorských studijních programech,
 • organizaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • agendu čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu,
 • administrativní agendu činnosti Vědecké rady fakulty,
 • administrativní podporu vzniku a případného ukončení činnosti fakultních center a jejich evidenci.

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
přízemí, místnosti č. 3 a 4

Kontakty na pracovníky: zde.
Hromadný e-mail: odsak@ff.cuni.cz


Úřední hodiny pro doktorské studium

Mimo úřední hodiny pouze po domluvě
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře – doktorské studium
Úřední deska