Fakulta

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Stránky Oddělení jsou nyní v rekonstrukci. Děkujeme za pochopení.
The website of Phd. and Academic Qualifications office is under construction. Thanks for your understanding.

 

Agenda


Proděkan pro vědu a výzkum

doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. Konzultační hodiny:
po předchozí dohodě
+420 221 619 395

 

Vedoucí Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Mgr. Martina Provázková Konzultační hodiny:
po předchozí dohodě

+420 221 619 385
Chat v MS TEAMS

Referentky

Bc. Veronika Hýlová

studijní referentka pro studijní programy Filologie

fakultní koordinátor pro disertační práce

místnost č.4

+420 221 619 319

Chat v MS TEAMS

Mgr. Marcela Bubelová studijní referentka pro studijní programy Historické vědy místnost č.4

+420 221 619 836

Chat v MS TEAMS

Martina Baslová studijní referentka pro ostatní studijní programy místnost č.4

+420 221 619 320

Chat v MS TEAMS

Mgr. Tereza Sluková ceny a ocenění, administrace příspěvků na cestovní výdaje v rámci doktorského studia a habilitačních a jmenovacích řízení, promoce, obhajoby disertačních prací v režimu cotutelle místnost č.4

+420 221 619 305

Chat v MS TEAMS

Mgr. Jana Pavlíčková habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem, administrace Vědecké rady FF UK, čestné vědecké hodnosti místnost č.3

+420 221 619 332

Chat v MS TEAMS

Kolegyně z Oddělení informačních systémů FF UK:

Bc. Radka Křivánková Podpora SIS pro doktorské studium. K dispozici PO – ČT. místnost č.4 Chat v MS TEAMS
Bc. Petra Ptáčková doktorandská a účelová stipendia místnost č.4

+420 221 619 393

Chat v MS TEAMS

Mgr. Martina Vokáčová Dlouhodobě nepřítomna, případné dotazy směřujte na sis@ff.cuni.cz
Podpora SIS pro doktorské studium. 
místnost č.4 Chat v MS TEAMS

 

 

 

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
přízemí, místnosti č. 3 a 4

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí  nejsou úřední hodiny
úterý 9:00 – 12:00
středa nejsou úřední hodiny
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek nejsou úřední hodiny
Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska